Russland varsler om aktivitet utenfor Nord-Norge neste uke

Av
DEL

Russland har varslet at landet i perioden 14.–17. august vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms.

– Dette indikerer at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i disse områdene, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

Ifølge norske myndigheter føyer den russiske øvingsaktiviteten seg inn i et mønster der Russland «opererer og driver militær aktivitet hyppigere og lenger vest enn tidligere».

– Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonal og alliert militær øving og trening. Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Vi ser heller ikke rent militære grunner til at den ventede russiske øvingsaktiviteten må gjennomføres i nettopp disse farvannene så langt vest og i nærheten av Norge, legger han til.

Bakke-Jensen viser til at Russland over tid har opptrådt stadig mer selvhevdende i Norges nærområder.

– Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, sier han. (NTB)

Artikkeltags