Ønsker styrking av Hæren i nord - forsvarssjefen gir sitt fagmilitære råd

Se overleveringen direkte på Nordys.no fra klokken 13.00.