Hørt høye smell på innlandet de siste dagene? Det er kanskje ikke så rart, for siden onsdag har amerikanske kampfly sluppet bomber over skytefeltene Liveltskaret og Kobbryggen i Troms.

Første gang siden 1989

Bombetoktene er en del av den felles norsk-amerikanske øvelsen «Northern Screen», der også styrker fra Brigade Nord har bistått. Her deltar fly fra det amerikanske hangarskipet USS «Harry S. Truman», samt soldater fra US Marine Corps.

– Med luftaktiviteten som vi får inn fra hangarskipet USS «Harry S. Truman», gir dette oss en unik mulighet, uttalte oberst Fred Arne Jacobsen, operasjonsoffiser i Hæren, til Fremover tidligere denne uken.

– Sist det deltok et amerikansk hangarskip på øvelse i Norge var i 1989, fortsatte han.

Stor NATO-øvelse

Samtidig er ikke russerne informert om øvelsen, som ligger tett opp mot NATOs kommende storøvelse «Trident Juncture», skriver NRK. Ifølge Forsvaret skyldes det at øvelsen er såpass liten i skala at det ikke er nødvendig.

– Jeg vil ikke spekulere i om det kommer reaksjoner fra russerne. De følger nok med, Sven Harald Halvorsen, talsmann for Forsvarsstaben (FST).

Under «Northern Screen» vil russerne likevel få gode muligheter til å kartlegge amerikanernes operasjonsmønster, skriver NRK videre. Blant annet kan de dokumentere og analysere hvordan kampfly utfører angrep mot bakkemål fra hangarskip.

Til sammen skal 700 soldater fra US Marine Corps delta på øvelsen i Troms.