Skisserer fire alternative ambisjonsnivåer for Forsvaret

SAMME BASESTRUKTUR: De nærmeste årene er det ikke behov for å endre den basestrukturen som er politisk vedtatt i Norge, mener forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

SAMME BASESTRUKTUR: De nærmeste årene er det ikke behov for å endre den basestrukturen som er politisk vedtatt i Norge, mener forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tegner opp fire alternative veier videre for Forsvaret. Han oppfordrer politikerne til å gå inn for det dyreste alternativet.

DEL

– Alternativ A er min anbefaling, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da han presenterte sitt fagmilitære råd tirsdag.

Ifølge ham er det kun dette alternativet som fullt ut vil møte de sikkerhetspolitiske utfordringene Norge står overfor.

Men i det fagmilitære rådet har han også skissert opp tre andre alternative ambisjonsnivåer for den videre utviklingen av Forsvaret:

Fire modeller

* Modell A: Det øverste ambisjonsnivået vil møte Norges sikkerhetsutfordringer både når det gjelder volum, slagkraft og bredde. Men det er dyrt og betinger altså pengebruk godt over 2 prosent av BNP.

* Modell B: Innebærer en styrking på utvalgte områder, i praksis enten hæren eller sjøforsvaret. Om også dette krever at 2-prosentmålet blir nådd, avhenger av regnemåter og definisjoner.

* Modell C: Dette alternativet legger vekt på å styrke NATOs kollektive forsvar og krever ikke 2 prosent av BNP.

* Modell D: Det minst ambisiøse nivået vil ifølge forsvarssjefen gi et forsvar som er tilpasset nasjonal evne.

Det fagmilitære rådet er regjeringens grunnlagsdokument for arbeidet med Forsvarets neste langtidsplan, som etter planen skal legges fram til våren.

Langtidsplan

De nærmeste årene er det ikke behov for å endre den basestrukturen som er politisk vedtatt i Norge, ifølge forsvarssjefen.

Det innebærer at Forsvaret «kraftsamler» på Evenes, Rygge og Ørlandet.

Samtidig beholdes Andøya, Bodø, Sola og Værnes som «forsterkningsbaser». Disse basene har rullebane, ammunisjonsdepot og drivstoffanlegg som gjør dem egnet.

Forsvarsforliket i 2016 innebar nedlegging av Andøya flystasjon, en beslutning som de siste årene har ført til store protester, ikke minst lokalt.

– Et godt råd

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kom tirsdag med sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). I rådet skisserer Bruun-Hanssen hva han mener regjeringen bør stille opp med i neste langtidsplan for Forsvaret. Den skal legges fram for Stortinget til våren.

Forsvarssjefens fagmilitære råd innebærer en kritikk av den kursen regjeringen er på i forsvarspolitikken, mener Arbeiderpartiet.

– Det er et godt råd. Det gir råd om å styrke Hæren, også med egne helikoptre som høyreregjeringen har insistert på å frata Hæren. Forsvarssjefen foreslår en helt annen løsning, sier Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt til NTB.

– Kritikk mot regjeringen

Hun viser til at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i sitt fagmilitære råd tirsdag tar til orde for å øke forsvarsevnen i Nord-Norge, mens regjeringen foreslår å kutte i antallet stående soldater i Indre Troms.

– Det oppfatter jeg som en kritikk av det regjeringen har gjort med å legge ned kystjegerne, frata Hæren helikoptre, gjøre om andre bataljon og utsette stridsvognene, sier Huitfeldt.

Avviser ikke nytt forsvarsforlik

NATOs mål om å trappe bevilgningene til forsvar opp mot 2 prosent av BNP innen 2024 blir en stor diskusjon også i neste langtidsplan.

Huitfeldt vil ikke stille noen garanti for at Ap kommer til å nå målet hvis partiet skulle få makt i 2021, men minner om at Ap i sitt alternative budsjett for 2019 brukte mer på forsvar enn regjeringen.

Ap-toppen avviser heller ikke et nytt forsvarsforlik, men vil vente med å gi klar beskjed til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kommer med sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret til våren.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken