Det nye redningshelikopteret AW-101 er et halvt år på etterskudd. Dokumentasjonskrøll gjør at Sea King må fly ett til to år ekstra.

Det skriver Forsvarets Forum, ifølge Folkebladet.

- En teknisk sertifisering av et militært luftfartøy i et annet land er ikke det samme som at det er godkjent for bruk i Norge; det kan skyldes for eksempel klima, topografi, bruk eller våpen. Det medfører at FMA må gå igjennom all dokumentasjon før Forsvaret kan begynne operasjoner med nye redningshelikoptre. Utfordringen nå er at vi får maskiner og dokumentasjon samtidig, og det er en krevende eksersis. I tillegg leveres dokumentasjonen segmentert, der hver leveranse krever ny gjennomgang. Det er her usikkerheten ligger, forteller brigader Diederik Willem Kolff, sjef Luftkapasiteter i FMA til Forsvarets Forum.

Forsinkelse gjør ifølge Forsvarets Forum at Forsvaret nå må oppgradere Sea King-helikoptrene slik at de kan drifte et par år lengre enn planlagt.