Ifølge Hæren vil det bli kolonnetrafikk både før og etter øvelse Trident Juncture 2018, på strekningene fra Setermoen, Skjold og Bardufoss til Sørreisa, mellom 15. og 21. oktober.

Trafikken vil være størst mellom klokken 07.30 og 18.00, spesielt på strekningene:

  • E6 mellom Setermoen og Buktamoen
  • Fv86 (Andselv – Finnfjordbotn)
  • Fv87 (Elverumskrysset – Øvergård)
  • Fv 854 (Målsnes–Rundhaug)
  • Fv855 (Finnfjordbotn–8211; Buktamoen)

I forbindelse med øvelse Northern Screen vil strekningene fra Bogen til Bjerkvik (E10) og E6 fra Bjerkvik til Setermoen bli kjørt med militære kolonner fra 17. oktober klokken 16.00 til 22. oktober klokken 03.00, opplyser Hæren i en pressemelding.