Høyesterett avviste anke: Eieren av skrotet mister eiendommen

Men det er fortsatt ikke klart når skrotet på eiendommen skal fjernes.