Forsket på penislengde i Tromsø. Nå blir studien trukket tilbake

Medikament viste seg å være uten virkestoffer.