Forrige gang måtte de koronaavlyse, men denne gang blir det støttekonsert

Åpne øyan! heter både den nye organisasjonen og støttekonserten som gjennomføres til inntekt for flyktninger på Lesvos.