Sametingsrådet foreslår gratis samiskspråklig barnehageplasser for barn utenfor tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark

– Dette er et tiltak i henhold til Biejveálggo-erklæringen som skal sikre at samiske barn skal få oppfylt sin rett til samiskspråklig barnehageplass, skriver rådet i en pressemelding mandag morgen.

Ordningen vil gjelde fra 1. august neste år. Sametingsrådet setter av 3 millioner kroner til tiltaket.