Kjørte i grøfta for å unngå «skikkelse» – skadet lyktestolpe, trafikkskilt og gjerde

UTFORKJØRING: Sjåføren kjørte av veien ved Tønsvikvegen i september i år. Nå har retten avslått politiets krav om førerkortbeslag.

UTFORKJØRING: Sjåføren kjørte av veien ved Tønsvikvegen i september i år. Nå har retten avslått politiets krav om førerkortbeslag. Foto:

Ikke grunnlag for å beslaglegge førerkortet, mener retten.

DEL

Det var i september at mannen i 40-årene kjørte langs Tønsvikvegen og havnet i grøfta. Førerkortet ble beslaglagt, og nå har Nord-Troms tingrett gjennomgått hendelsesforløpet.

Konklusjon: Det ikke er grunnlag for å beslaglegge mannens førerkort.

I utforkjøringen oppsto det skader på et gjerde, et skilt og lykten på en lyktestolpe ramlet ned i utforkjøringen.

Svingte unna skikkelse

Sjåføren har forklart at han kjørte i 50 km/t, og bremset ned og la seg i venstre kjørefelt da han passerte et busskur. Årsaken var ifølge ham selv at han var vant til at det var barn i busskuret og ønsket å holde avstand. Da han svingte tilbake skal han ha «sett en skikkelse» som bevegde seg raskt mot vegbanen.

Retten skriver at han ikke har klart å beskrive denne «skikkelsen» nærmere. Sjåføren reagerte instinktivt og svingte for mye til høyre, og fikk et hjul i grøfta. Han klarte deretter ikke å dra bilen tilbake på veien, og havnet dermed i grøfta. Rettspraksis for aktsomhetskrav i trafikken er strengt. Retten mener likevel det er lite å bebreide sjåføren for at han intuitivt svingte unna det han opplevde som en skikkelse.

Ikke uaktsomt

«At sanseapparatet til siktede gjorde at han tok en noe bråere unnamanøver enn det som situasjonen reelt sett tilsa, kan vanskelig anses som en uaktsom atferd fra siktede sin side. Snarere må det ses som et utslag av en refleksevne som de aller fleste sjåfører er utstyrt med, og som gitt samme situasjon normalt ville kunne få samme utfall», står det i avgjørelsen.

Retten skriver at de ikke finner grunn for å betvile sjåførens forklaring, og at han også har en sammenfallende forklaring om hendelsen like etter hendelsen, men også i retten.

Politiets begjæring tas ikke til følge

«Det fremgår av dokumentene i saken at siktede var shaky etter hendelsen, samt at han erkjente straffskyld på stedet. Det er med andre ord lite som tyder på at siktede har forsøkt å skjule et annet reelt hendelsesforløp enn det han forklarte, særlig på bakgrunn av at han umiddelbart erkjente straffskyld for å ha kjørt uaktsomt», skriver retten.

De har konkludert med at sjåføren har overholdt sin plikt til å kjøre hensynsfullt aktpågivende og varsom, slik vegtrafikkloven krever.

Politiets begjæring om førerkortbeslag tas dermed ikke til følge.

Artikkeltags