- Foreldre vet ikke at toåringen blir tvangskartlagt

Artikkelen er over 4 år gammel

Stortingets utredningsseksjon mener Tromsø kommune kan handle i strid med barnehagens rammeplan.

DEL

Nordlys har fått tilgang til en konfidensiell utredning om bruken av kartleggingsverktøy i barnehager, i de ti største kommunene i Norge.

Rapporten er bestilt av SV.

- Jeg tror at mange foreldre ikke er informerte om at toåringen blir tvangstestet, sier SV-politiker og stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes.

Rapporten har tidligere ikke blitt omtalt. Tromsø er en av kommunene som blir undersøkt. Rapporten slår fast at det i Tromsø blir pålagt bruk av konkrete kartleggingsverktøy i barnehagene, og at dette kan være i strid med nåværende rammeplan for barnehagene.

Knag Fylkesnes mener innholdet i rapporten, og omfanget av kartleggingsverktøy, viser at barnehagehverdagen er på vei til å bli redusert til en arena for testing av barn.

- De kartlegger for å skaffe seg styringsinformasjon, sier SV-politikeren.

- En misforståelse

LES OGSÅ:

I dagens rammeplan for barnehagene fra 2006, som er hjemlet i norsk lov, åpner man nemlig kun for individuell kartlegging ved bekymringstilfeller, og i samarbeid med foreldre og hjelpeinstanser. Når Tromsø kommune pålegger barnehager kartleggingsverktøy for allmenn bruk, går de imot det premisset.

Byråd for utdanning i Tromsø, Anna Amdal Fyhn, mener imidlertid at rapportens konklusjon baserer seg på en misforståelse.

- Byrådsavdeling for utdanning har ikke pålagt noen barnehager å bruke bestemte kartleggingsverktøy. Det er metodefrihet for barnehagelærere – det vil si de står fritt til å faglig selv vurdere på hvilken måte de vil observere og vurdere barn for å legge til rette for aktiviteter tilpasset barns behov, sier Fyhn.

Hun mener rapporten har misforstått tilbakemeldingene kommunen har gitt til utrederne.

- Her er det verdt å merke seg at ved henvisning til PPT må barnehagen utarbeide en pedagogisk rapport og kartlegge ved hjelp av TRAS eller «Alle med». Dette er det PPT som har besluttet. Det er nok her «misforståelsen»  om at vi har pålagt kartlegging har oppstått fordi det ble svart i spørreundersøkelsen at det var pålagt for barn som henvises til PPT.

Uavhengig utredning

LES OGSÅ: - I denne saken har politikerne gått langt over streken

Bærum, Drammen, Oslo, Bergen, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Trondheim og Stavanger er de øvrige kommunene som undersøkes i rapporten.

Flere av kommunene har pålagt ett eller flere verktøy til bruk i barnehagen, ifølge rapporten.

Rapporten er utarbeidet av Stortingets utredningsseksjon. Seksjonen bistår enkeltrepresentanter, partier og komiteer på Stortinget med faglig bistand, og er en uavhengig instans. De samarbeider tett med norske forskningsinstitusjoner.

Det er blant annet disse verktøyene Tromsø kommune bruker for å kartlegge barns ferdigheter i 43 kommunale barnehager:

• TRAS – et verktøy for å kartlegge barn med språkvansker (pålagt å bruke)

• «Lær meg norsk før skolestart» – et kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige barn

• «ALLE MED» – bredere kartleggingsverktøy (pålagt å bruke)

• Trivselsmonitoren – undersøker barns trivsel

• MIO – matematikkrelatert kartleggingsverktøy

TRAS er et velkjent verktøy brukt i norske barnehager, hvor rundt 90 prosent bruker dette ifølge en NOVA-kartlegging fra 2009.

«Lær meg norsk før skolestart» ble imidlertid vurdert av et Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet i 2010/2011, som ikke i stand til å avdekke språkvansker. Det kan brukes til å bli oppmerksom på sprakvansker, men kun hvis det brukes over tid og av kompetent personale.

ALLE MED-verktøyet er et bredere verktøy som kartlegger seks utviklingsområder; språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

- Samtykker med foreldre

Byråd Fyhn medgår at det i noen tilfeller er alle barn i en barnehage, som blir kartlagt. Hun mener imidlertid at det er barnehagene selv som bestemmer dette.

- Barnehagene benytter kartlegging i ulik grad. De fleste barnehager benytter kartlegging kun når de er bekymret for et barns utvikling, andre har valgt å kartlegge alle barn ved en bestemt alder, sier Fyhn.

For eksempel blir alle barn kartlagt med TRAS når de er 4 år – (samtidig som helsestasjonene også gjør språkkartlegging av barn ved Språk 4).

Det er dette utredningsseksjonen mener kan stride mot rammeplanen for barnehagene.

Kartleggingen oppbevares i arkiv i barnets «mappe», ifølge byråden. Makuleres når barnet slutter i barnehagen, såfremt barnet ikke har vedtak om spesialpedagogisk hjelp – da sier arkivreglene at dette skal oppbevares lengre i fjernarkiv.

DEBATT: Hva synes du om kartlegging av barnehagebarn? Delta i diskusjonen i kommentarfeltet.