(Nordnorsk debatt)

Nok en gang har dødelige snøskred krevd menneskeliv i nord. Vi har sett det så mange ganger før.

Hvordan snøen kommer rasende i store mengder nedover bratte fjellsider, og river med seg hus og mennesker. Det samme skjedde i Skjelfjord i Lofoten i 1998 og på Breivikeidet og Tamokdalen i Troms i 1997. Og Ura i Lyngen i år 2000 hvor fem mennesker omkom.

Denne gang var det Reinøya i Karlsøy kommune som ble rammet. To mistet livet.

Bygda er i sjokk og bildene levner ingen tvil om hvilke fryktelige krefter som har vært i spill. I Manndalen i Kåfjord slapp et ungt par såvidt med skrekken da raset buldret inn i husveggen på småbruket hjemme hos dem.

I tillegg vet vi nå at to turister fra henholdsvis Slovenia og Italia omkom i ras i Nordreisa og Lyngen på fredag.

Redningsmannskap og helsepersonell har nok en gang gjort en heltemodig innsats under svært farlige forhold. Det står om minutter. Noen ganger redder de liv, andre ganger taper de kampen mot skredenes fryktelige krefter.

Det er viktig å understreke at det er en vesentlig forskjell på det å bli tatt av skred i sitt eget hjem hvor det ikke har gått skred på 100 år, og det å begi seg ut på ski i fjellet under ekstreme forhold.

Turistene er fortsatt tungt representert blant skredofrene i Nord-Norge. Årsaken er at reiselivet har endret karakter i løpet av de siste årene.

Tidligere satt turistene på Hurtigruta og betraktet fjellene på trygg avstand. Nå skal de selv utforske de mektige fjellene i de unike landskapene våre.

I tillegg har mengden turister som oppsøker fjellene økt kraftig. De færreste av dem har lokalkunnskap om hvor farlig fjellene er under gitte værforhold.

Og det er en stor utfordring å nå frem med forebyggende arbeid til disse gruppene, slik ordførerne i Lyngen og Nordreisa peker på, sammen med overlege Mads Gilbert.

Hvordan dette kan løses, er et åpent spørsmål. Ulike tiltak blir diskutert for å få kontroll med skiturister i fjellene, blant annet ferdselsforbud, som kan bli vanskelig å håndheve. Og vi kan neppe ha ett sett regler for turister og andre for fastboende.

Men blant det kanskje aller viktigste er å avstå fra å romantisere farlig skikjøring, slik vi dessverre ser tendenser til i sosiale medier og også i redaktørstyrte medier.

Det siste eksempelet av flere de senere år er serien «Eksponert» på NRK.

Det viktigste vi alle kan gjøre på kort sikt, er å lytte nøye til politiets oppfordringer om å holde oss hjemme når skredfaren er på sitt høyeste nivå.

Vi vet hvor vi bor, og vi vet også av erfaring at den hvite døden kommer brått og uventet, også i fjell der det aldri tidligere har løsnet skred.