(Nordnorsk debatt)

NRK har glidd inn i det som minner om panikk i sin dekning av klimakrisen.

Når verden skal reddes, må selvfølgelig også de 70.000 finnmarkingene stilles til ansvar. Denne uken har NRK gjort et stort nummer av at så få i Finnmark er villige til å slutte å fly.

I en reportasje på NRKs nettavis rettes pekefingeren mot finnmarkingene, som fremstilles som avvikere, fordi de ikke vil slutte å fly. Særlig ille synes det å være at det i aldersgruppen 18–29 år kun er 23,5 prosent som sier seg villig til å fly mindre av hensyn til klimaet i fremtiden, basert på en spørreundersøkelse NRK selv har foretatt.

Det er et sunnhetstegn at unge finnmarkinger har beina så godt plantet på landjorda. Kanskje de lurer på hva NRK mener finnmarkingene skulle gjøre i stedet? Hvorfor skal de skamme seg over å fly?

Skal de ta beina fatt i en valgkrets som dekker 48618 kvadratkilometer? Til sammenligning er Finnmark 100 ganger større enn de 454 kvadratkilometerne som utgjør valgkretsen Oslo, der NRK har sin hovedredaksjon.

Som en saksopplysning kan det tilføyes at Finnmark også er større enn en rekke folkerike europeiske nasjoner. Sveits, Estland, Danmark, Belgia, Nederland, Slovenia og Slovakia. For å sette de enorme avstandene i perspektiv.

En skattefinansiert allmennkringkaster burde kjenne på et særskilt ansvar for jordnær realisme, balanse og ansvarlighet. Det er galt når NRK etterlater et inntrykk av at finnmarkingene ikke vil delta i det grønne skiftet, fordi de ikke vil slutte å fly, noe som vil være en livsnødvendighet i fylket i mange år fremover.

Det er tøv å moralisere over at det går fly i Finnmark. Folk i nord er fullt ut i stand til å spille en rolle i grønn omstilling. Men i stedet for å produsere utopier, burde NRK etterlyse politiske forpliktelser knyttet til det aller viktigste miljøtiltaket nord i Norge. Det vil være å føre enn 420 KV kraftlinje gjennom hele Finnmark slik at næringslivet kan utnytte det industrielle potensialet for private etableringer basert på vind, hydrogen og mineraler.

Dersom dette ikke det gjøres, kan Finnmark om få år stå igjen med en mye lavere befolkning enn i dag. Det er ikke bærekraftig å basere et helt fylke på NRK-ansatte og andre offentlige arbeidsplasser.

For noen dager siden kunne vi høre en programleder i NRK-programmet Dagsnytt 18 spørre om ikke spredt bosetting i Norge er dårlig for klima. Slik er jo tidsånden nå. Og dersom finnmarkingene må flytte fordi de ikke lengre får lov å fly, kan NRKs miljødetektiver feire at alle nedlagte ruter mellom Mehamn og Båtsfjord vil være enda en lysende seier i klimakampen.