(Siste)

Uvettig bruk av fyrverkeri fører til rundt 50 personskader årlig i forbindelse med nyttårsfeiring.

– Fyrverkeri har betydelig sprengkraft og må behandles med varsomhet. Personer som skal håndtere fyrverkeri, bør i tillegg til å være edru ogbruke beskyttelsesbriller for å unngå alvorlige øyeskader, sier kommunikasjonssjef Håvard Kleppe i Norsk brannvernforening.

Stygge tv-bilder

Forhandlere Brannvernforeningen har vært i kontakt med, forteller at folk er blitt flinkere til å spørre etter beskyttelsesbriller ved kjøp av fyrverkeri de senere årene. Slike briller følger enten med gratis, eller selges rimelig hos forhandlere av fyrverkeri.

– Vi skulle så gjerne slippe å se de årlige TV-bildene første nyttårsdag av personer med til dels svært alvorlige skader på øyne, ansikt og hender, poengterer Kleppe.

I tillegg til å benytte beskyttelsesbriller, bør alle som kjøper fyrverkeri søke råd hos forhandleren om hvordan de innkjøpte fyrverkeriproduktene kan håndteres på en trygg måte. Før oppskyting bør man dessuten ha lest bruksanvisningen og sikkerhetsreglene nøye.

Fyrverkeri har betydelig sprengkraft og må behandles med varsomhet.

Håvard Kleppe, Norsk brannvernforening

 

Bedre rustet

Fyrverkeribransjen er langt bedre faglig rustet enn før. I 2010 innførte myndighetene krav om kurs og sertifisering, både av forhandlere og profesjonelle pyroteknikere. På oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har Norsk brannvernforening sertifisert nærmere 7.000 forhandlere de siste seks årene.

– Skal vi klare å forebygge personskader og branner knyttet til bruk av fyrverkeri, er det viktig at publikum benytter seg av bransjens fagkunnskap og følger forhandlernes råd, presiserer Kleppe. (ANB)