(Nord24)

22. april 2020 bekjentgjorde konsernsjefene i Bodø Energi og Troms Kraft at det ble ført fusjonssamtaler mellom datterselskapene Nordlandsnett og Troms Kraft Nett.

Samtalene hadde foregått siden høsten 2019.

Siden offentliggjøringen har det blitt forhandlet fram en aksjonæravtale som ble godkjent i begge selskaps konsernstyrer i begynnelsen av mai. Avtalen ble behandlet i Troms Krafts bedriftsforsamling den 15. juni, og har også vært forelagt eierne av Bodø Energi og Troms Kraft. Dermed var det klart for at konsernsjef i Bodø Energi, Arne Juell og konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen kunne signere avtalen om fusjon onsdag 17. juni.

Vil fusjonere nettselskaper i Nordland og Troms

Storfusjonen: Slik bygde de to toppsjefene i Bodø og Tromsø tillit og fordelte makt: * Middager * Felles lidenskap i Liverpool * Samtaler i tre år

- Dette betyr at beslutning om fusjon er tatt. Det som nå gjenstår er en del arbeid av mer praktisk karakter, slik at vi er klar til å operere som ett selskap fra årsskiftet, sier Semming Semmingsen.

Størst i nord

Det nye selskapet – Nord-Norges klart største nettselskap - blir en del av Troms Kraft-konsernet, og får

hovedkontor i Bodø.

-Samtalene har gått etter planen. Selskapene står godt til hverandre, og viljen til å få til et stort og slagkraftig nettselskap var hele tiden tilstede hos begge parter. Nord-Norge trenger å samle kreftene på nettsida for å rigge seg for det grønne skiftet. Folk og næringsliv må gis et konkurransedyktig tilbud til lavest mulig pris, og det får vi nå til i dette samarbeidet mellom miljøene i Bodø og Tromsø, sier Arne Juell, ifølge en pressemelding.

Det nye selskapet får rundt 220 ansatte, en omsetning på 1,2 milliarder per år og en selskapsverdi på om lag 5 milliarder kroner.

GIGANTFUSJONEN

DETTE ER SAKEN

 • Styrene i Bodø Energi og Troms Kraft har vedtatt å igangsette fusjonsforhandlinger mellom de to selskapenes nettselskap, Nordlandsnett og Troms Kraft Nett.
 • En fusjon vil gjøre selskapet til landets sjette største nettselskap, med en antatt verdi på ca. 5 milliarder kroner.
 • Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Bodø, og inngå som en del av Troms Kraft-konsernet.
 • Troms Kraft vil bli kontrollerende eier med 60 % av aksjene. Bodø Energi vil gjennom sin 36 % aksjepost ha negativ kontroll i selskapet. Energiselskapet Dragefossen på Rognan vil ha en eierpost på 4 %.
 • Selskapene tar sikte på å kunne ta en endelig beslutning om fusjon primo mai 2020, med virkning fra 1. januar 2021.


TROMS KRAFT NETT

 • Troms Kraft er en landets største netteiere gjennom Troms Kraft Nett
 • Selskapet har over 10.000 kilometer med nett – fra Tromsø til Hawaii i lengde.
 • Troms Kraft nett dekker kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Senja. Til sammen har selskapene om lag 120 000 kunder.

 • Troms Kraft-konsernet har hovedkontor i Tromsø, nettkonsesjon i 15 av 24 kommuner i Troms fylke.
 • Nettkapital: 2,5 mrd.

 • 160 ansatte

 • Resultat før skatt: 135 mill.

 • Omsetning: 699 mill.

NORDLANDSNETT

 • Nordlandsnett er et datterselskap i konsernet Bodø Energi AS. Selskapet eier og driver distribusjonsnett i Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna kommune, samt regionalnettet i Salten.

 • Nettkapital: 1,4 mrd.

 • Resultat før skatt: 84 mill.

 • 65 ansatte

 • 41.710 kunder

 • Omsetning: 587 mill.

DET NYE SELSKAPET

Fra Karlsøy i nord til Lurøy i sør

 • Nettselskapene har ansvar for bygging og drift av linjenettet, fra turbin til kunde i by og bygd
 • Verdi: Ca 5 mrd.
 • 220 ansatte
 • 120.000 kunder
 • Omsetning: 1,3 mrd.
 • Planlagte investeringer: Vel 500 mill. per år.
 • Nytt eierskap: Troms Kraft 60 %, Bodø Energi 36 %, Dragefossen 4 %
 • Troms Krafts posisjon som majoritetseier skal balanseres ved lokalisering av selskapets hovedkontor og toppledelse til Bodø, som betyr at minimum daglig leder og økonomisjef skal ha sin hovedarbeidsplass og faste bosted i Bodø.