For to uker siden ble prisen satt ned – men det har ikke datasystemet fått med seg

For vel to uker siden ble skiltet med de nye og reduserte bompengesatsene avduket med bompasseringene til Hålogalandsbrua.