For første gang stiller de lag - og starter på aller laveste nivå. Guttene frykter regninga ender på over 100.000

- Det er det sure eplet alle nye lag må bite i, sier Jo Are Vik i Troms Fotballkrets.