– Folk ringer og sier at det kommer vann der det ikke skal komme vann

Store snømengder i fjellet kombinert med høye temperaturer har ført til oversvømmelser flere steder i Tromsø i pinsen.