Bare en uke etter det ordinære styremøtet i Helse Nord skal det nå avholdes et nytt ekstraordinært styremøte. Møtet, som er satt til fredag 7. oktober klokken 13, har kun én sak på agendaen: Virksomhetsrapporten for august og mandatet for det nyopprettede «kriseteamet» i helseregionen.

Ledelsen ved Helse Nord har nemlig opprettet et eget team som skal følge opp kuttene ved alle sykehusene. Teamet skal bistå i prosessene og koordinere arbeidet på tvers av sykehusene, samt følge opp tiltak og effekten av dem.

For at styret skal behandle teamets mandat, er det satt opp et eget ekstraordinært styremøte.

Tallene for august levner ingen tvil om at helseregionen står i en utfordrende situasjoner. Ventetiden for behandling er gått opp siden juli måned, antall fristbrudd er gått opp og underskuddet bare for august var på hele 88 millioner. Per utgangen av august måned har foretaksgruppen et samlet underskudd på cirka 453 millioner. Dette innebærer et negativt budsjettavvik hittil i år på cirka 628 millioner kroner.

Underskuddet så langt er fordelt slik:

  • UNN: -297 millioner
  • Finnmarkssykehuset: -165 millioner
  • Nordlandssykehuset: -121 millioner
  • Helgelandssykehuset: -107 millioner