Føler seg diskriminert: – Utestedet må holde åpent for alle, eller stenge

Flere klager kommet inn.