Gå til sidens hovedinnhold

Følelsesladet markering mot UNN-kutt

Artikkelen er over 6 år gammel

Flere fremtredende skikkelser i helse-Tromsø avholdt tirsdag ettermiddag følelsesladde appeller mot de varslede kuttene innenfor psykisk helsevern.

Omtrent hundre mennesker hadde møtt frem på Stortorget i Tromsø sentrum da Mental Helse, LPP, RIO og Marborg inviterte byens innbyggere til å markere sin motsand mot UNN-kuttene.

- Det er mange mennesker i lokalsamfunnet på Storseinnes som nå vil gå julen i møte med en stor klump i magen, sa Unni Winther Sørensen fra talerstolen.

Hun er én av et tjue-talls medarbeidere på døgnposten på Storsteinnes som nå ikke bare frykter for jobbene sine, men også for helsen til brukerne av helsetjenesten som etter hvert har blitt så viktig for tettstedet.

- Det gjør vondt å tenke på at noe som har tatt over ti år å bygge opp nå kan bli revet ned i løpet av noen styremøter, fortsatte helsearbeideren.

Vil involvere fylkeskommunen

I løpet av den drøye timen i vinterkulden på Stortorget var det flere sentrale aktører som tok til mikrofonen. Den nevnte døgnenheten på Storsteinnes var representert, men også flere representater fra Rus- og psykiatriposten på Åsgård, SVsgruppeleder på fylkestinget Ellen Øseth, psykologistudenten Runa Krogsvik, og lederne av Mental Helse talte for forsamlingen.

- Det handler om disse menneskenes muligheter for å leve fullverdige liv, sa Øseth, og oppsummerte dermed på mange måter en av hovedårsakene til at de planlagte nedleggelsene har skapt et så enormt engasjement siden de ble gjort offentlige.

Hun lovet også å gjøre sitt for at saken skal komme på den politiske agendaen også hos fylkeskommunen.

- Jeg kommer til å ta opp disse nedleggelsene på fylkestinget så snart det blir anledning for det. Ikke fordi dette er noe som direkte angår fylkeskommunen, men rett og slett fordi dette er noe som fortjener å bli løftet opp på så mange politiske nivåer som mulig.

Rasende

Det var ingen tvil om det var mange av de fremmøtte som følte på et stort raseri mot en sykehusledelse som de mener har miste bakkekontakten når de foreslår de sparetiltakene som de har gjort.

- Det er på tide at UNN-toppene begynner å veie menneskers sårt tiltrengte behandlingstilbud opp mot diverse nybygg og direktørens bunnlinje, tordnet Sørensen.

Jan Sigmund Berglund og Johan Robertsen er blant dem som overværte arrangementet på Stortorget. De er opprørte over hvordan ledelsen i regionsykehuset har håndtert budsjettplanene. Men de rettet samtidig en pekefinger mot psyikatritoppene i landsdelen. De ville vite hvor i all verden de hadde gjort av seg denne tirdagsettermiddagen.

- Jeg synes det fremstår som betenkelig at ingen av dem har møtt opp. Hvis de også motsetter seg disse planlagte kuttene, hvorfor viser de det ikke? Jeg har ikke sett en eneste av dem på markeringen her i dag, sier Berglund, som jobber som konsulent på UNN.

- Men de får kanskje ikke lov av UNN-ledelsen til å protestere, legger han til syrlig.

Skjebnedag

Onsdag skal sykehusledelsen vedta hvilke krav om omstilling som de vil rette til de ulike helseenhetene i landsdelen. Representatene fra Rus- og psyikatriposten på Åsgåård ga i sin appell ikke uttrykk for optimisme.

- Det er en mørk sky som henger over oss i ROP og døgnenheten på Storsteinnes. Jeg håper styret vil ta inn over seg konsekvensene som beslutningene deres kan få, avsluttet Kristin Johannessen, som er avdelingsleder på Rus- og psykiatriposten.

Kommentarer til denne saken