På Rådhuset ble begivenheten markert med kaffe, kake og tale fra blant annet Barbara Vögele, leder for klima-, miljø- og samferdselsutvalget, samt medlem av Sametingsrådet, Henrik Olsen.

FNs bærekraftsmål er den første felles handlingsplanen verden har hatt for å løse de store globale utfordringene som å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene.

- Ingen skal utelates

Et av hovedprinsippene i FNs bærekraftsmål er at ingen skal utelates. Det er derfor et poeng at bærekraftsmålene skal finnes på alle språk, slik at alle kan delta i diskusjonene og jobbe sammen for å løse globale utfordringer.

- Det er særlig viktig å nå barn og unge med kunnskap om bærekraftsmålene, fordi det handler om å påvirker deres fremtid. Nå kan samisk ungdom også være med å diskutere utfordringene og finne måter å løse dem på, på nordsamisk, sier FN-sambandets generalsekretær, Anne Cath da Silva.

FN-året for urfolksspråk

2019 er det internasjonale FN-året for urfolksspråk. Til tross for at det nordsamiske språket har hatt en positiv utvikling de senere årene, er det et generelt inntrykk at samisk som dagligspråk er i tilbakegang.

Oversettelsen av FNs bærekraftsmål til nordsamisk bidrar til å bevare dette språket.