(Fremover)

Tirsdag kunne meteorologen melde om liten storm og kulde framover.

– Langtidsperioden preges av lave temperaturer. Vi snakker om åtte til ni minusgrader i hele langtidsperioden. Det er ikke ventet noe nedbør heller, sa Julie Solsvik Vågane til Fremover.

Spesielt torsdag er det ventet kraftig vind i Narvik-området, og det er sendt ut farevarsel.

Frykter teltene blir ødelagt

Disse værutsiktene gjør altså at Forsvaret nå velger å flytte de 600 soldatene som er i innreisekarantene på Elvegårdsmoen i Bjerkvik. Fra tirsdag kveld flyttes de til Åsegarden i Harstad, skriver Forsvaret i ei pressemelding.

Les også:

– Dette tiltaket gjør vi i dialog med kommunen og utelukkende med tanke på de amerikanske soldatenes sikkerhet. Det er stor fare for at teltene blir ødelagt i den sterke og kalde vinden. De opprinnelige fasilitetene ønsker vi ikke å bruke siden vi da måtte ha økt kohortstørrelsen. Det er svært krevende værforhold i vente, og sikkerheten ivaretas best gjennom dette tiltaket. Hæren skal fortsette sin oppgave med å utdanne og trene sammen med de amerikanske styrkene, nå med utgangspunkt i Åsegarden for deler av styrken, sier sjef Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik ifølge pressemeldinga.

Fraktes i buss

Soldatene vil bli fraktet til Åsegarden i buss kohortvis, med ti soldater i hver buss.

«Det vil ikke være endringer i gjeldende smittevernregler eller karantenetid. Alle soldatene som kommer fra Elvegårdsmoen skal retestes fra og med i morgen,» heter det i pressemeldinga.

Kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte, siteres også i pressemeldinga på at kommunen har tett dialog med Forsvaret om hvordan smittevernet ivaretas, hvordan karantene skal gjennomføres og hvilket testregime soldatene skal følge.

– Vi er forberedt på positive prøvesvar når de retestes, men vi har fått forsikringer om at soldatenes tilstedeværelse i Åsegarden ikke skal belaste det sivile helsevesenet eller gå utover befolkningen ellers, sier Holte ifølge pressemeldinga, der også kommunedirektør Hugo Thode Hansen ønsker soldatene velkommen.

Les også:

– Harstad er en forsvarsby, og for oss er det en selvfølge å strekke oss langt for å bistå Forsvaret. Vi har hatt strenge smittevernkrav som vi forventer at Forsvaret og soldatene etterlever, slik at vi sammen kan håndtere situasjonen best mulig, sier kommunedirektøren ifølge pressemeldinga.

En mindre gruppe amerikanske soldater vil bli værende på Elvegårdsmoen i egnede fasiliteter, opplyses det avslutningsvis.