Spekter og de fem arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet nær fire timer på overtid, og det blir ikke streik i Vinmonopolet, Flytoget og en rekke andre virksomheter fra lørdag morgen.

– Jeg er fornøyd med at vi gjennom meklingen kom fram til løsning for alle de 13 virksomhetene som var berørt. Med dette unngikk våre medlemmer en streik som kunne ha rammet både virksomhetene og deres kunder og brukere kraftig, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Lønn, arbeidsvilkår og pensjonsspørsmålet var tema for forhandlingene. Fra Riksmekleren deltok fem meklere i forhandlingene.

Enighet om 29 avtaler

Til sammen var 13 ulike virksomheter omfattet av meklingen, som engasjerer fem organisasjoner på arbeidstakersiden: LO Stat, Unio, SAN, Lederne og YS Spekter. Motparten var Spekter, arbeidsgiverforeningen for fristilte statlige virksomheter. Totalt fant partene løsning på 29 overenskomster med de ulike fagforeningene i meklingen.

– Det har vært ulike temaer i forhandlinger og mekling for de ulike bedriftene. Det er gitt et lønnsoppgjør på linje med det resten av Norge kan regne med å få i år. Vi har også fått på plass ulike løsninger knyttet til pensjon i de virksomhetene der dette var et forhandlingstema, sier Bratten.

Glad for gjennomslag

Også arbeidstakersiden er fornøyd med resultatene og at man unngikk streik i virksomhetene AIM Norway, Drammen Scener, Flytoget, Ruter, Norlandia Care Group (barnehager og pasienthotell), Siva – Selskapet for industrivekst, Studentsamskipnadene i Bergen, Stavanger, Østfold og Oslo og Akershus, SIO Mat og Drikke samt vinmonopolet.

– Vi er fornøyd med lønnstillegget og pensjonsordninger for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter og første nestleder i Delta, til NTB. Hun mener arbeidet det siste dagene har vært konstruktivt.

– Jeg er glad vi fikk gjennomslag i meklingen og unngikk storstreik, sier Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat, som omtaler forhandlingene som en fire dagers maratonmekling.