Utlandsterminalen skal rives, innlandsterminalen skal utvides med 3500 kvadratmeter og rullebanen forlenges. Det kommer frem i en ny masterplan for Tromsø lufthavn.

I mai i fjor kunne en fornøyd Jens Johan Hjort presentere en meget god nyhet på Tromsø lufthavn Langnes. Sammen med divisjonsdirektør i Avinor Margrethe Snekkerbakken og lufthavnsjef Jonny Andersen fortalte han pressen at den planlagte utvidelsen av Tromsø lufthavn Langnes ble fremskyndet fra 2020 til 2018

Grunnen er den kraftige veksten av tilreisende, spesielt i vinterhalvåret.

River «Bananen»

I stedet for bare å bygge ut utlandsterminalen, slik planen opprinnelig var, skal det nå bygges en kombinert terminal til en prislapp på 300 millioner kroner.

Planen er å ta første spadetak i 2017, og nå har masterplanen for utvidelsen av flyplassen kommet.

Ifølge planen skal terminal B, den gamle terminalen som nå blir brukt til utlandstrafikk, rives. Denne terminalen, som på folkemunne blir kalt «Bananen», er så trang at tilreisende og charterturister innimellom ender opp i passkø utenfor eller må vente i flyet ettersom bare ett fly om gangen får plass utenfor gaten.

Ifølge forslaget vil denne terminalen rives, og i stedet vil innlandsterminalen utvides sørover og fungere som en kombinert innlands- og utlandsterminal. Utvidelsen vil bli på mellom 3500 og 4000 kvadratmeter, som grovt vil tilsvarer en fordobling av dagens terminal. Utbyggingen vil føre til fem nye gater, større bagasjehall og ny flyoppstilling.

En fleksibel terminal

Når rivningen og utbyggingen skal skjer, og i hvilke rekkefølge, er enda ikke klarlagt.

- Spørsmålet er om vi skal bygge ut innlandsterminalen før vi river terminal B, eller om den først skal rives og at utbygging starter etter det. Samtidig som denne utvidelsen skjer, skal vi jo også drive en flyplass. Så det er mye å ta stilling til i denne prosessen, sier lufthavnsjef Jonny Andersen, som tror at de vil få svar på noen av spørsmålene innen året er omme.

- Planen er fremdeles å sette spaden i jorden vinteren 2017, og at den nye terminalen står ferdig i siste del av 2018.

Andersen forteller at det er viktig at den nye terminalen har fleksible løsninger.

-  Fra Tromsø lufthavn går det fly til flere destinasjoner i Norge, Schengen og non-Schengen. I tillegg har vi Svalbard. Så det blir viktig at det nye bygget kan utformes på en fleksibel og smart måte slik at gatene kan brukes til flere typer reiser.

L-formet terminal

I masterplanen er det også sett på den videre utviklingen frem til 2040-2050. De langsiktige planene er å forlenge rullebanen med 300 menter, utvide terminalen til en vinklet bygg med 16 nye oppstillingsplasser og utvide driftsområdet og hangaren i nord. Terminalbygget vil da fremstå som en l-formasjon med et nytt tilbygg mot vest. Når dette skal skje er ikke spesifisert, men Andersen forteller at vi allerede nå kan se begynnelsen på denne utvidelsen.

- Vi er så smått begynt med denne jobben. For tiden arbeides det med en utjevning av området nord for flyplassen, og vi kommer i løpet av noen år til å legge om traseen for Flyplassveien mot vest for å bedre kunne tilpasse den framtidige infrastrukturen.

I løpet av de to neste årene skal også arealene ved sikkerhetskontrollen utvides og passasjerlogistikken i avgangshallen skal forbedres.

Masterplanen er ikke ennå godkjent av styret, men dette vil skje snart og  sannsynligheten for de store endringer er små.

Kratig økning

En ny utenlandsterminal har lenge vært etterspurt. Tromsø har de siste årene hatt en sterk økning i utenlandstrafikken. Det er åpnet flere nye utenlandsruter og charterturer til feriemål. Men den viktigste trafikkveksten har kommet gjennom økningen i vinterturismen.

- Da terminalen ble bygget i 1998 tror jeg antall utenlandspassasjerer var 25.000. I dag har vi 200.000. Det er bare fem prosent av trafikken, men en svært viktig del, sa lufthavnsjef Jonny Andersen til Nordlys i fjor.

De 20 siste årene har det vært en enorm økning reisende fra Tromsø lufthavn. I 1994 var det en million reisende. 20 år senere hadde dette tallet doblet seg til nesten 2 millioner. Halve økningen skjedde etter 2010.

Oslo er det mest populære reisemålet fra Tromsø. Rundt 35 prosent av reisene fra lufthavnen går til hovedstaden.