Mener asylsøkerne er en uønsket byrde for både Norge og Russland.

Russland innførte en full stans i helgen av asylretur over grenseovergangen Storskog. Det innebærer at Norge ikke får sendt tilbake noen av de 5400 asylsøkerne som kom fra Russland i fjor høst, og må derfor reforhandle asylreturen med russiske myndigheter.

Russland sier de innførte full stans i asylreturen grunnet sikkerhetsmessige årsaker.

- Dette er et uttrykk for at Russland, i likhet med Norge, ikke er interessert i å ta imot disse menneskene. De oppleves åpenbart som en byrde, både av norske og russiske myndigheter, og bare det, sier seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Lars Rowe, til Nettavisen.

  Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Rune Bjåstad, opplyser til Nettavisen at den norske ambassaden i Moskva skal ha sitt første møte om asylstansen med russisk UD mandag ettermiddag.

- Dårlige forhandlingskort
Rowe mener Norge sitter med de dårligste forhandlingskortene, dersom formålet er å bli kvitt asylsøkerne.

 Det synes som den norske holdningen begynner å ligne på den russiske holdningen. Når man har en situasjon der begge parter ikke vil ha en byrde og forsøker å forhandle den bort, er det dem som har byrden på sin side, altså Norge, som sitter med de dårligste kortene, sier Rowe.

- På russisk side finnes det ikke noe indre press for at man skal ta imot disse menneskene, mens det i Norge finnes press fra aktivistgrupper, organisasjoner og advokater. Tilsvarende pressgrupper har man ikke i Russland, og det svekker Norges forhandlingsposisjon ytterligere, sier han.

Sikkerhetsmessige årsaker
Russland opplyste at det var sikkerhetsmessige årsaker som lå til grunn for at asylsreturen ble stanset.

- Det russiske tiltaket skyldes sikkerhetsmessige årsaker og er basert på en bilateral avtale med Norge, uttalte talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, til nyhetsbyrået AFP.

«Begrensninger i eller stans av trafikken over grensepasseringsstedet kan besluttes av partenes kompetente myndigheter av helsemessige grunner, sikkerhetsmessige forhold, eller som følge av naturkatastrofer, epidemiske eller epizootizke sykdommer,» lyder innledningen i Artikkel 5 i en bilateral avtale mellom Norge og Russland.

«Begrensninger i eller stans av trafikken over grensepasseringsstedet kan besluttes av partenes kompetente myndigheter av helsemessige grunner, sikkerhetsmessige forhold, eller som følge av naturkatastrofer, epidemiske eller epizootizke sykdommer,» lyder innledningen i Artikkel 5 i en bilateral avtale mellom Norge og Russland.