- Vi regner med å bli spurt om å ta imot et betydelig antall asylsøkere som en avlastning for ekstraordinære transittmottak i Kirkenes, sier byrådsleder Kristin Røymo (Ap).

Tromsø kommune mottok fredag en henvendelse fra Utlendingsdirektoratet om å ta imot et betydelig antall asylsøkere over en kort periode.

Ønsker store mottak

En rekke større kommuner i landet har fått den samme henvendelsen om å ta imot et stort antall asylanter. I første omgang er UDI på jakt etter kommuner som kan ta imot til sammen 2000 asylanter allerede innen førstkommende fredag. Ytterligere 3000 asylsøkere ventes i løpet av kort tid. I utgangspunktet skal dette være mottak for en kortere periode i påvente av etablering av større ordinære mottak som kan fungere over lengre tid.

Det er ventet at UDI raskt bestemmer hvilke kommuner som i første omgang skal motta disse asylsøkerne for akuttplassering. Senere er det ventet at enda flere kommuner kan stille med store akuttmottak.

- Vi får neppe noen asylsøkere denne uka, sier fungerende byråd for helse og omsorg, Jens Ingvald Olsen (Rødt).

Vurderer lekter

Men byrådet fastslår at Tromsø nå starter forberedelser for å kunne ta imot et stort antall asylsøkere dersom UDI ser at det er behov for det.

- Vi gjør det vi kan i denne situasjonen, fastslår Røymo.

Kommunen har startet kartlegging av hva som trengs om man skal etablere et slikt akuttmottak. I første omgang må man finne egnede lokaler.

- Det som er nevnt som en mulighet er en type hotell-lekter som kan fortøyes i indre havn.

Kommunen vil nå undersøke hvem som kan drifte en eller to slike lektere, og kommunen kan selv sørge for kaiplass.

Setter krisestab

Det trengs også helsetjenester. Byrådet vil blant annet styrke arbeidet med internasjonalt helsetilbud.  

- Vi har satt krisestab for å møte alle disse utfordringene, sier Røymo.

Hun mener situasjonen er så vanskelig i landet, at kommuner som Tromsø er nødt til å stille opp.

- Vi vet for eksempel at det kommer mindreårige over grensen hver dag uten familie. Dette er et ansvar og en nasjonal dugnad som Tromsø kommune må ta inn over seg og bidra til å løse.

Kritisk til UDI

Samtidig er byrådet kritisk til både til regjeringen og til UDI og det kommunen mener er mangelfull informasjon.

- Jeg er bekymret over utydeligheten fra regjeringen om hva det egentlig er som forventes av kommunene. Vi må kreve at myndighetene nå blir mer tydelig på hva det er kommunene skal bidra med. Det betyr også at vi må få en klar bestilling fra UDI.

Folkemøte

Byrådet vil med det første invitere til et folkemøte for å informere om hva som skjer.

Kommunen vil også ha et tett samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde Kors. Sivilforsvaret er også ventet å få en viktig rolle dersom Tromsø får et stort akuttmottak for asylsøkere.