På E8 i Tromsdalen og Lullesletta samt på E6 i Nordkjosbotn ble i alt 40 tunge kjøretøyer kontrollert.

Resultatet ble:

  • Et bombrikkegebyr på 8000 kroner
  • Flere dokumentgebyrer
  • Tre kjettinggebyr à 1500 kroner
  • Henger avskiltet på grunn av trafikkfarlig stand

I tillegg ble en fører anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid. En fører fikk også advarsel for mangelfull lastesikring.

Statens vegvesen gjennomførte også en en kontroll på Kvaløya og Ringvassøy. I alt ble seks tunge og ti lette kjøretøyer kontrollert.

En fører ble ilagt et gebyr på 1500 kroner for manglende kjetting. En annen må ut med 500 kroner i dokumentgebyr.

I tillegg ble en transportør ilagt et gebyr på 8000 kroner i bombrikkegebyr for manglende avtale, skriver Statens vegvesen på Twitter.