Fylkesrådet i Troms og Finnmark har vedtatt en ny handlingsplan for samferdselsesinvesteringer de neste fire årene. Her har man foretatt en rekke prioriteringer av ulike samferdselsprosjekt.

For Troms' del er Nord-Troms på lista. Her skal både Skjervøy og Arnøya få utbedret sine hardt prøvede veinett. Det skjer som en del av en 336 millioner kroner stor pott merket «fisk til marked». Målet er å øke framkommeligheten for transportører av fisk.

– Vi vil i handlingsplanperioden blant annet utbedret fylkesvegbruene til Skjervøy og fergekaien til Arnøy. Dette vil styrke framkommeligheten og legge til rette for den forventede økningen av næringstransporter fra regionen, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), i en pressemelding.

Kollektivløft

Fylkesrådet skal de neste fire årene bruke 600 millioner kroner på en rekke ulike kollektivtiltak i Troms og Finnmark. Det opplyser fylkeskommunen i en pressemelding onsdag.

Kollektivtiltakene ligger inne i en større handlingsplan for samferdselsesinvesteringer i fylket, som ble vedtatt i fylkesrådet tirsdag. Saken skal endelig vedtas i Fylkestinget.

Halvparten av de 600 millionene er øremerket bedring av fasiliteter for busser, sjåfører og ansatte, heter det i pressemeldingen. Ifølge fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), en høyst nødvendig investering.

– I dag har fylkeskommunen i liten grad egen infrastruktur for drift og vedlikehold av busstilbudet. Langsiktige leieavtaler medfører på sikt større kostnader enn å eie infrastrukturen selv. En viktig effekt av bussdepot er blant annet at den minimerer tomkjøring ved ruteskift og ikke minst gir bedre arbeidsforhold for våre sjåfører, sier fylkesråden i pressemeldingen.

En annen del av kollektivpakken er videreutvikling av sanntidssystemet for både by- og distriktsbusser i fylket. Sanntidssystemet gjør at reisende hele tiden kan følge med på hvor på ruten bussene befinner seg.

Flere av kollektivtiltakene kan igangsettes allerede på nyåret.

Bruløft

Også bruene skal få seg et løft. Til sammen skal det investeres 310 millioner kroner for å utbedre bruer på fylkesveiene.

Lista fra fylkesrådet er:

 • Fv. 862 Tromsøbrua, fv. 866 Skattørsundet bru,
 • fv. 86 Gisundbrua, fv. 848 Mjøsundbrua,
 • fv. 862 Sandnessundbrua,
 • fv. 8060 Leirpollen bru,
 • fv. 8100 Sandfjordelv bru,
 • fv. 8850 Ellenelv-, Myggbekken-Husmoseelv bru,
 • fv. 8850 Sandnes (kulvet),
 • fv. 8650 Gapperoselva- og Jorselva bru,
 • fv. 7748 Sørabekken bru,
 • fv. 7910 Finnkjosen bru,
 • fv. 7908 Adamselva bru,
 • fv. 7872 Setermo bru,
 • fv. 7556 Solli bru,
 • fv. 7940 Øvre Årvikelv bru,
 • fv. 862 Norfjordelv- og Nordfjordbotn bru.