(Nordnorsk debatt)

I Babcock i Norden jobber det i overkant av 200 piloter. Av dem er 11 kvinner. Det betyr at andelen kvinnelige piloter cirka 5%, som er omtrent som i luftfarten for øvrig. Det er alt for få!

Samfunnet som helhet er avhengig av å ha de beste hodene. Da må det rekrutteres fra hele befolkningen.

For talent og kunnskap er faktisk likt fordelt mellom kjønnene. Luftfarten går derfor potensielt glipp av nesten halvparten av de skarpeste hodene når ikke flere kvinner rekrutteres til pilotyrket.

Forskning og erfaring viser en lang rekke fordeler og kvaliteter som oppnås i arbeidsmiljø med god kjønnsbalanse. Her er luftfarten intet unntak.

Så hvorfor er det så få kvinner i cockpit?

I mange yrker er det fortsatt slik at kvinner gjennomsnittlig får mindre lønn enn menn. For Babcock er lik lønn for likt arbeid en selvfølge.

At kvinner føler at de ikke passer inn i cockpit, er en større utfordring. Her må vi derfor jobbe for endring.

Kanskje er det for få forbilder, kanskje er det kulturelt betinget, kanskje har det med arbeidstidsordninger å gjøre. Kanskje er det skepsis for å ikke passe inn?

Mange mener fremdeles at enkelte yrker ikke «passer» like godt til kvinner som til menn og omvendt.

Mange jenter kanskje av den grunn betenkeligheter for å gå inn i et mannsdominert yrke. Her har arbeidsgivere et stort ansvar for at alle skal finne sin plass. Vi må aktivt jobbe for mer mangfold.

Uavhengig av kjønn og bakgrunn skal man vurderes på ferdigheter og evne til å løse oppgavene. Noe av det som gjør flybransjen så flott er at flybasillen ikke diskriminerer. Både menn og kvinner blir hekta. Og flyet bryr seg ikke om du er dame eller mann.

I dag kan kvinner og menn formelt sett velge hvilke yrker de vil. Dette gjelder også for pilotyrket. Tallenes tale er imidlertid klar, guttene er overrepresentert på studiet.

Vi ser nå på hvordan vi kan samarbeid med pilotstudiet ved UiT Norges Arktiske universitet for at flere jenter skal få øynene opp for dette flotte yrket.

For å bli ambulansepilot må du ha 1500 flytimer, og flere andre kvalifikasjoner. Babcock kan derfor ikke hente piloter rett fra skolebenken. Vi ønsker likevel å bidra til at flere kvinner starter på utdanningen – og ikke minst fullfører.

Vi ser på flere ulike tiltak, som for eksempel sommerleir for kvinnelige pilotstudenter i samarbeid med pilotutdanningen på UiT Norges Arktiske universitet, og stipendordninger for studentene.

Måle vårt er å trigge flyinteressen hos jenter. Vi må nå ut til flere og vise at verdens beste arbeidsplass er i et ambulansefly. Å sveve mellom skyene, fly over fjelltopper i sol, snø eller regn, og samtidig få muligheten til å gjøre en forskjell i folk sine liv.

Vi kan støtte og bidra med konkrete tiltak. Men som alltid når likestilling er på agendaen handler det om å endre holdninger og strukturer i samfunnet. Og ikke minst handler det om forbilder. Vi må støtte dem, og la dem vise vei for de som kjenner at de har lyst til å følge etter.

La oss samles om likestilling. Ikke bare 8. mars, men hver dag hele året. Mangfold er styrke.