Flere gutter enn jenter blir smittet - dette kan være årsaken

ANALYSE: Ifølge analysen er det påvist færre smittetilfeller blant de yngste barna enn hos de eldre barna.

ANALYSE: Ifølge analysen er det påvist færre smittetilfeller blant de yngste barna enn hos de eldre barna. Foto:

Av

Det amerikanske folkehelseinstituttet publiserte en analyse om koronasmitte blant amerikanske barn.

DEL

(Nettavisen): Neste uke skal mange norske barn tilbake til barnehage etter å ha tilbrakt lange dager i isolasjon i halvannen måned. Mange foreldre er fortsatt usikre på om det er helt trygt å sende barna sine i barnehage.

Analysen til Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som ble publisert forrige uke, underbygger funn fra mange tidligere studier som tilsier at barn er mindre utsatt for smitte enn voksne og at barn har et mildere sykdomsforløp enn voksne.

Det som imidlertid er nytt i analysen, er at det er flere gutter enn jenter blant de laboratoriebekreftede covid-19-tilfellene hos amerikanske barn. Covid-19 er sykdommen som forårsakes av det nye koronaviruset sars-cov-2.

CDCs analyse «Coronavirus Disease 2019 in Children» baserer seg på 149.760 laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller i USA i tidsperioden 12. februar til 2. april.

* I 99,6 prosent av disse tilfellene (149.082) har CDC tilgjengelig informasjon om alder. Blant dem var 1,7 prosent av tilfellene barn under 18 år, altså 2527 barn. Til sammenligning utgjør barn i denne aldersgruppen 22 prosent av USAs befolkning.

* Majoriteten av amerikanske barn som har fått påvist covid-19 i USA i denne tidsperioden, om lag 70 prosent, var tilfeller som ble påvist i New York City, delstaten New York og New Jersey.

* 5,7 prosent av alle de kjente covid-19-tifellene blant amerikanske barn, endte med sykehusinnleggelse. Blant disse er det rapportert om tre dødsfall blant barn under 18 år.

* Nesten en tredjedel (32 prosent) av de påviste covid-19-tilfellene blant amerikanske barn, var i aldersgruppen 15 til 17 år, mens 27 prosent var i aldersgruppen 10 til 14 år.

* Blant de yngste barna var 15 prosent av covid-19-tilfellene påvist hos barn under ett år. Tilfellene i aldersgruppen 1 til 4 år utgjorde 11 prosent, mens 15 prosent var i aldersgruppen 5 til 9 år.

Ifølge analysen er det påvist færre smittetilfeller blant de yngste barna enn hos de eldre barna.

Flere gutter enn jenter

Analysen har også fremhevet at det er en variasjon å spore blant barn når det gjelder kjønn. Blant de 2490 covid-19-tilfellene hos barn hvor informasjon om kjønn var tilgjengelig, var 57 prosent av tilfellene påvist hos gutter. Til sammenligning utgjorde andelen menn 53 prosent av covid-19-tilfellene (75.450 av 143.414) blant voksne hvor informasjon om kjønn var tilgjengelig.

Den amerikanske barnelegen Clay Jones, som er en fast bidragsyter på nettstedet Science-Based Medicine, skriver at det mest sannsynlig er biologi og genetikk som ligger til grunn for forskjellene i forekomst av covid-19 mellom amerikanske gutter og jenter.

- Det er gjort mange observasjoner rundt om i verden hvor menn tilsynelatende lider mer av koronaviruset, både i antall tilfeller og i alvorlighetsgrad. Så begrenset og foreløpige som de nye funnene til CDC er, viser de en konsistent forskjell mellom gutter og jenter i alle aldersgrupper blant amerikanske barn når det gjelder covid-19. CDC-rapporten viser at 57 prosent av barnepasientene var gutter, skriver Jones.

- Det som er uvisst, er hva som er årsaken til disse forskjellene. Faktorer som miljø og livsstil, som en høyere andel røykere blant menn, er nevnt som mulige forklaringer. Men dataene for barn, spesielt når det gjelder barn under ett år, taler imot dette. Biologi og genetikk ser ut til å være en mer sannsynlig synder, skriver Jones.

- Biologiske faktorer kan spille en rolle

CDC skriver at «i denne foreløpige analysen av amerikanske covid-19-tilfeller blant barn, var en majoritet (57 prosent) av dem gutter. Flere studier har rapportert om en majoritet av covid-19-tilfeller blant menn, og en analyse av 44.000 covid-19-tilfeller i alle aldersgrupper i Kina, rapporterte om flere tilfeller blant menn enn hos kvinner».

I den samme rapporten fra Kina er det imidlertid ingen store forskjeller å spore mellom gutter og jenter når det gjelder forekomst eller alvorlighetsgrad av covid-19.

«I den foreliggende analysen antyder overvekten av gutter, inkludert dem under ett år, at biologiske faktorer kan spille en rolle i eventuelle forskjeller i mottagelighet for covid-19 etter kjønn,» skriver CDC.

Sykehusinnleggelser blant barn

Ifølge analysen var det 147 innrapporterte sykehusinnleggelser blant barn, noe som utgjør 5,7 prosent av totalen av covid-19-tilfellene blant barn. Sykehusinnleggelser var mest vanlig blant barn under ett år og dem med underliggende sykdommer.

Analysen påpeker at selv om spedbarn under ett år utgjorde 15 prosent av covid-19-tilfellene blant barn, er denne gruppen underrepresentert blant samtlige covid-19-tilfellene i alle aldersgrupper (0,27 prosent) sammenlignet med andelen spedbarn under ett år i befolkningen, som er 1,2 prosent.

Analysen trekker også fram at i de tilfellene der informasjon om symptomer er tilgjengelig blant barn, opplevde 73 prosent av barna typiske covid-19-symptomer som feber, hoste eller kortpustethet.

«Disse funnene samsvarer i stor grad med en rapport om covid-19-tilfeller blant barn under 16 år i Kina, hvor bare 41,5 prosent av barnepasientene hadde feber, 48,5 hadde hoste og 1,8 prosent ble innlagt på intensivbehandling. En annen rapport antydet at selv om barn med covid-19 sjelden opplevde alvorlige utfall, kan infeksjonen være mer alvorlig hos spedbarn. I denne analysen forekom 59 av 147 sykehusinnleggelser for barn, inkludert 15 innleggelser på intensivavdelingen, hos barn under ett år. Derimot har de fleste innrapporterte amerikanske tilfellene blant spedbarn ukjent sykehusstatus,» lyder analysen.

Foreldre må ikke få panikk

- Vi har nå to studier med et ganske stort antall barnepasienter som viser at det er betydelig mindre sannsynlighet for at barn rammes alvorlig av covid-19 enn voksne. Likevel har det vært et antall sykehusinnleggelser med alvorlig og kritisk sykdom, og overlevelse er ingen garanti. Foreldre må ikke få panikk over denne muligheten. Men det å være klar over at det er mer sannsynlig for at barn kan være symptomfrie eller ha milde sykdomsforløp, gjør at sosial avstand og god hygiene er desto viktigere, skriver Jones.

CDC understreker at analysen har en rekke begrensninger grunnet blant annet mangelfull informasjon om sykdomssymptomer, alvorlighetsgrad og underliggende sykdommer, at utfallet av flere tilfeller var ukjent på tidspunktet de ble inkludert i analysen og at testkapasitet og -praksis varierer fra delstaten til delstat.

Koronautbruddet i USA har eksplodert i omfang de siste ukene. Metropolen New York er aller verst rammet med over 200.000 bekreftede smittetilfeller og nesten 11.000 dødsfall. På landsbasis har USA over 600.000 bekreftede smittetilfeller og 26.000 dødsfall, ifølge nettstedet Worldometers.

På verdensbasis har antall påviste smittetilfeller rundet to millioner på onsdag med over 126.000 dødsfall.

Norske barnehager gjenåpnes

Mandag neste uke blir landets barnehager gjenåpnet, og påfølgende uke gjenåpnes skolene for de yngste skolebarna. På torsdag skal myndighetene legge fram de nasjonale retningslinjene for smitteverntiltak som skal følges av barnehager.

En ekspertgruppe med representanter fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en rapport før påske med mulige smitteverntiltak for barnehager og skoler.

I rapporten legges det til grunn at det er mindre smitterisiko blant barn enn voksne. Rapporten viser til at det var 4655 laboratoriebekreftede tilfeller i Norge ved månedsskiftet, hvorav 49 var i alderen 0 til 9 år (1 prosent), og 179 var i alderen 10 til 19 år (4 prosent).

Rapporten trekker også fram Sverige som et eksempel på lav smitterisiko blant barn, og viser til at det ikke har vært noe utbrudd blant svenske skolebarn til tross for at skoler har vært holdt åpne. Ved månedsskiftet var det 5644 registrerte covid-19-tilfeller i Sverige, hvorav 39 (0,7 prosent) var barn i alderen 0 til 9 år, og 127 (2,3 prosent) i alderen 10 til 19 år.

Lite smitte på Island

Rapporten trekker også fram Island som et eksempel på lav smitte blant barn.

«På Island, der barneskolene ikke har vært stengt, er et stort utvalg av befolkningen testet for covid-19. Det ble funnet at 1 prosent av de testede var smittet, men blant 433 barna under 10 år var det ingen med påvisbar smitte,» lyder rapporten.

Videre påpeker ekspertgruppen at det er få dokumenterte tilfeller på at barn er smittekilder i Norge. Det vises imidlertid til at det var smitteklynger i barnehager i både Japan og Singapore, men at det tilsynelatende var kun vokse som var rammet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken