Under en UP-kontroll i Sørkjosen i dag fikk en fører forenklet forelegg på grunn av høy hastighet. En fører fikk forenklet forelegg for å bruke mobil under kjøring og en fører blir anmeldt for det samme. En fører fikk forenklet forelegg for manglende utsyn. Fire personer fikk gebyr for ikke å bruke bilbelte.