Gjorde skjult videoopptak da han diskuterte med motparten. Det overbeviste retten om hvem som hadde rett til millionverdiene

Fiskere fra Finnmark og Nordland i kvotekrangel.