Inntekt på 343 millioner kroner – men han er likevel bekymret

Daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks AS

Daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks AS

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

(Nord24) Fremover: Daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks kan se tilbake på et historisk godt år.

Minus på 794.000 kroner

Salgsinntektene til hjernesteinsbedriften i Gratangen har nemlig økt fra 98,7 millioner kroner i 2012 til 343,6 millioner kroner i 2016.

I 2012 hadde Gratanglaks et resultat etter skatt på minus 794.000 kroner. Årets resultat endte med en pluss på 118,6 millioner.

Historisk resultat for Gratangen-bedrift 

Egenkapitalen i selskapet har økt fra 78,5 millioner kroner i 2012 til 269,6 millioner kroner i fjor, viser de nylig tlgjengelige regnskapstallene fra Gratanglaks.

Gode tall har også en bakside

– Jevnt over tjener næringen godt, sier Lundberg, som forklarer det gode resultatet med gode priser på laks.

Men historisk gode priser og gode resultater har ifølge Lundberg også en bakside.

– Vi klager ikke, bare for å ha det sagt, men det er definitivt en bakside.

For selv om Lundberg kan smile hele veien til banke over både salgsinntekter og resultat, er næringens store bekymring kostnadsveksten.

Stort fokus på lakselus

– Det er bekymringsfult for hele næringen at kostnadene øker slik de gjør.

Deler av forklaringen på dette, forklarer Lundberg, ligger i det kraftige fokuset på lakselus.

– Det går enormt mye penger til forskning og utvikling for at vi skal få bukt med dette problemet, sier han.

Dette selskapet setter ny rekord og bygger ut for 70 mill kroner 

Lundberg sier han er glad for de kravene som stilles til næringen, men mener det burde vært tatt i bruk andre systemer for å få bukt med problemet – uten at han ønsker å gå dypere inn i hva som burde vært gjort anderledes.

– Generelt har vi et veldig oppegående system, så det er ikke det vi mener er galt.

Også gode på å bruke penger

Tore Lundberg og Gratanglaks er nå opptatt av å optimalisere produksjonen best mulig.

– Det er der vi har vårt fokus, så håper vi trenden med kostnadsutvikling ikke fortsetter.

Skal skyte lus med laser 

Prisen på laks gjør at bedriften går godt, men de siste par årene med gode laksepriser er ikkenoe Lundberg tror vil fortsette.

– Hadde vi hatt de samme produksjonskostnadene i 2012 som i dag, ville nok underskuddet for fem år siden vært betydlig høyere.

Lundberg legger til at de også er gode til å bruke penger på andre ting.

– Fredag overta vi en brønnbåt sammen med Salaks og Kleiva.

Prisen på denne båten ligger på i overkant av 150 millioner kroner.

Fakta: Gratanglaks AS

  • Gratanglaks AS eies og drives av brødrene Tore og Geir Lundberg. 

  • Tore Lundberg er administrerende direktør og Stein Ivar Antonsen er styrets leder.
  • Gratanglaks eies av Erling Lundbergs Holding AS hvor Tore og Geir Lundberg eier 50 prosent hver av aksjene.
  • Hovedkontoret er lokalisert i Gratangen, samlokalisert med Astafjord slakteri AS som eies av Kleiva Fiskefarm AS (45), Gratangslaks AS (45) og Norwell AS (10).

Artikkeltags