Arbeidstilsynet avdekket røyking på pauserom og betaling under minstelønn: – Vi har ingenting å skjule

Da Arbeidstilsynet kom på besøk, satt de ansatte og røykte på pauserommet. Men det var ikke det eneste det ble reagert på.