(Nord24)

Et forsøk ved Havforskningsinstituttet viser at lusemidler kanskje kan drepe skalldyr uten å etterlate spor.

Forsøket er omtalt av Bergens Tidende (abonnement), og referert av iLaks mandag.

Havforsker Ole B. Samuelsen ga i forsøket en dødelig dose med avlusningsmidlene deltametrin og azametifos til reker. Da de døde rekene ble testet i ettertid kunne ikke spor etter giften finnes.

Bakgrunnen for forsøket er en hendelse i høst der et førtitalls døde hummer ble funnet i Øygarden, like etter at et oppdrettsanlegg i nærheten hadde brukt disse stoffene for å behandle laks. Hummerne ble testet, men Fiskeridirektoratet fant ikke spor av gift i de døde hummerne. Forsøket fra HI viser at det er mulig hummerne likevel ble drept av lusegift.

- Kritisk søkelys

Direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet sier funnene til Samuelsen er viktig av flere grunner.

– De viser betydningen av å kjøre kontrollerte forsøk som kan fortelle oss hva som faktisk skjer ute i naturen. I dette tilfellet har vi kontroll på dødsårsaken. Nå bør det settes et kritisk søkelys på analysemetodene som ikke fanger opp hva krepsdyrene dør av, sier Rogne til BT.

Bruk av lusemidler har blitt satt i sammenheng med nedgangen i bestanden av skalldyr som reker ved havbrukslokaliteter. Dette  er også bakgrunnen for folkeaksjonene mot havbruk på yttersiden av Ullsfjorden i Tromsø og Karlsøy, der to lokaliteter ble tildelt før jul.

Bekreftet i forsøk

Flere forsøk har vist at skalldyr kan ta skader av ulike typer avlusningsmidler. Både HI, NIVA og Norsk Institutt for Vannforskning har gjort funn som støtter opp om teorien. I et forsøk gjort av IRIS i Stavanger døde halvparten av reker etter å ha skiftet skall da de ble utsatt for vann med lusemidler.

Bruk av avlusningsmidler øker kraftig, særlig på Vestlandet der det er økende luseangrep på grunn av økte havtemperaturer.

Deltametrin og azametifos er to av flere metoder for avlusning. Fiskehelse som drives av Barentswatch følger medisinbruken uke for uke, og alle kan finne ut hvilke stoffer som er brukt i sitt nærområde.

LES MER: Lus, sykdom og medisiner: Her kan du sjekke ditt lokale oppdrettsanlegg