En fisker omkom etter å ha falt over bord utenfor Senja 2. mars i fjor.

Havarikommisjonen har nå publisert sin rapport om ulykken som skjedde på fartøyet Hovden Viking.

Snurrevad

Skipet var på skreifiske rundt 18 nautiske mil nordvest for Husøy på Senja da ulykken inntraff. Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge falt mannen over bord klokken 06:30.

Snurrevadbåten på 46 meter er hjemmehørende i Stad, og eid av familieselskapet Hovden Senior.

Ifølge rapporten skjedde ulykken under setting av not. En blåse tvinnet seg rundt snurrevadtauet.

Fartøyets fremdrift og kursendring medførte spenn i ledetauet tilhørende snurrevadtauet, og utsjaklingen ble derfor vanskeligere, står det i rapporten.

Fiskeren klatret opp på nederste steg av rekkverket for å løse ut blåsa, mens han støttet seg til tauet. Da røk tauet og fiskeren falt over bord.

Teknisk undersøkelse av tauet konkluderte med betydelig slitasje og nedsatt styrke.

LES OGSÅ: Dødsulykken utenfor Senja: – Vi er i stor sorg

Høyt fall

Han ble hentet opp av sjøen og forsøkt gjenopplivet, men ble erklært omkommet.

«Det er usikkert hvorfor fiskeren ikke klarte å holde hodet over vann, men det er flere faktorer som kan ha medvirket. Det høye fallet over rekkverket ut i sjøen som holdt fire grader, kom sannsynligvis svært overraskende på fiskeren, og kan ha medført en akutt fysisk og psykisk reaksjon. Det kalde vannet har trolig medført kuldesjokk som i kombinasjon med bølger økte faren for inhalering av vann» skriver kommisjonen.

Havarikommisjonen konstaterer at rekkverket – som skal være en sikkerhetsbarriere – her ble benyttet som redskap for tilkomst. Samtidig ble tauet benyttet som sikkerhetsbarriere.

«For at arbeidet skal bli utført på en mest mulig sikker måte er det viktig at rederiet har fokus på risikoforståelse hos mannskapet i sine arbeidsrutiner, der de også tar høyde for uforutsette hendelser», skriver kommisjonen.

Det er ikke avdekket forhold som gir grunn til nye sikkerhetsanbefalinger.

Rederiet har etter ulykken innført påbud om bruk av flytevest ved arbeid på hekken der ulykken skjedde.