Uværet herjer, men årets første fangst er levert

2020-fisket er i gang. «Arnøytind» fra Skjervøy var raskest ut av startblokka.