(Avisa Nordland) All kveite på over to meter skal slippes tilbake i sjøen, uansett hvem fiskeren er.

Det har myndighetene bestemt. Årsaken er høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer i fisken.

Det generelle påbudet på to meter gjelder både yrkesfiskere, fritidsfiskere og turistfiskere, uavhengig av redskap og område. Påbudet gjelder all levedyktig, død eller dødende kveite over to meter (cirka 100 kilo), skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I et avgrenset område på Sklinnabanken utenfor helgelandskysten er det innført forbud mot alt fiske etter kveite.

På oppdrag fra Mattilsynet gjennomførte Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning et prosjekt på atlantisk kveite i perioden 2013–2015. Undersøkelsen viser store variasjoner av miljøgifter i kveitene. Grovt sett øker mengdene fra nord mot sør. Innholdet av miljøgiftene er økende med størrelse og alder på individene.