Men de viktige stoffene blir ikke utnyttet kommersielt.

Det er seniorforsker Asbjørn Gildberg ved Fiskeriforskning i Tromsø som har påvist sammenhengen i en laboratoriestudie.

ikke dyreforsøk

Bioaktive stoffer, peptider, viser seg å ha evne til å angripe enzymer som gir høyt blodtrykk. Effekten kalles ACE-hemning og er velkjent i medisinsk behandling.

Forskerne ved Fiskeriforskning har påvist sammenhengen i reagensglass. De har ikke utført dyreforsøk eller forsøk på mennesker.

– Hvis disse peptidene tas opp i menneskets kretsløp, kan de ha samme effekt, sier Gildberg.

Rekene behandles

Prosessen starter med at rekene først får en omgang med enzymer som bryter ned proteinet i småbiter. Blant disse proteinbitene finnes det noen som reduserer effekten av enzymer som gir økt blodtrykk.

Forskerne deltok tidligere i et EU-prosjekt med samme tema i Frankrike, men har senere forsket videre på egen hånd.

Som omega-3

– Hvilken praktisk anvendelse vil dette stoffet kunne ha?

– Jeg ser for meg at stoffet kan bli en ingrediens i medisin eller i helsekost. Det kan også tilsettes i næringsmidler, slik vi gjør i dag med omega-3.

– Vil vanlig spising av reker ha en gunstig effekt?

– Nei, det har jeg ikke grunnlag for å si. Rekene må behandles med enzymer først, sier Gildberg.

Går tapt

Forskerne ser et stort potensial i utnytting av restråstoffet fra rekeproduksjonen som utgjør hele to tredjedeler av reka. Men de verdifulle bioaktive stoffene går i dag for en stor del tapt eller ender opp i billige forprodukter. Dette gjelder også innen annen fiskeindustri.

– Det er beklagelig at dette ikke i større grad utnyttes direkte til mat, næringstilsetninger eller innen helsekost og medisin. Det har vært gjort betydelig grunnforskning på dette i Norge og vi ligger i forskningsfronten, men vi er ikke like flinke til å få industriell utnyttelse av resultatene, sier Gildberg.

Han viser til land som Island og Canada der man er flinkere til å utnytte marine råstoffer.

Ingen industrikontakt

Heller ikke Gildberg har kontakt med farmasøytisk eller annen industri for å videreutvikle funnet.

– Det må først gjøres omfattende dyreforsøk. Stoffet kan for eksempel tilsettes i fôret til rotter for å studere effekten på blodtrykket. Jeg håper på et samarbeid med det medisinske forskningsmiljøet i Tromsø, sier han.