Fire til legevakt etter lekkasje: – Ønsker å sjekkes som føre var-tiltak

– Har fullt fokus på å stanse lekkasjen, sier kommunikasjonssjefen.