Til sammen har 43.646 mennesker fått påvist smitte av koronaviruset i Tyskland til nå. Bare Kina, Italia, USA og Spania har hatt flere tilfeller foreløpig, ifølge tall fra Johns Hopkins University.

Til tross for dette har landet et meget lavt antall døde i forhold til de andre landene som så langt har blitt hardt rammet, nemlig 262.

Til sammenligning kom meldingen fra italienske myndigheter torsdag kveld om at 662 mennesker hadde dødd i Italia bare i løpet av det siste døgnet.

I Tyskland er det bare 0,60 prosent av de som har fått påvist viruset som så langt har omkommet.

Ifølge Sky News er det fire hovedgrunner til at tyskerne i så stor grad slipper unna viruset med livet i behold. De er som følger:

1. Svært mange blir testet

Tyskland var ett av landene som var tidlig ute med å teste tusenvis av sine egne. All statistikk viser at land som tester oftere også registrerer flere tilfeller per innbygger.

Ifølge NTB tester Tyskland en halv million mennesker i uken.

– Grunnen til at Tyskland har så få dødsfall i forhold til antall smittede, kan forklares med det faktum at vi gjennomfører et ekstremt høyt antall diagnosetester i laboratorier, sier virolog Christian Drosten, som er leder for Institutt for virologi på Charite-sykehuset i Berlin.

I mange andre land, som for eksempel Norge, har testing i stor grad vært forbeholdt risikogrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Dette har resultert i at Tyskland også har registrert mange av dem som bare har hatt milde symptomer av viruset, og som ikke har blitt alvorlig syk. Når dødsraten skal regnes ut tas også disse tilfellene med i beregningen.

2. Bedre oversikt

Ved å teste mange personer har Tyskland vært i stand til å identifisere tilfeller av koronaviruset raskere og bedre, noe som har ført til at de har kunnet isolere personer som har blitt smittet.

Dette har igjen bidratt til å forhindre at sykdommen har blitt spredt videre til utsatte grupper.

I Italia ble dødsfall rapportert mer eller mindre samtidig som antallet smittede eskalerte, mens i Tyskland ble hundrevis av tilfeller bekreftet før det første dødsfallet ble registrert.

3. Færre eldre har blitt smittet

I Tyskland er bare 1 av 5 som har fått bekreftet å ha sykdommen over 60 år. I Spania er halvparten over 60 år.

– Generelt er det de eldste som dør som følge av viruset. For dem over 65, og ikke minst dem over 80 - der skyter dødsraten i været. Dette bør bekymre oss i Vesten, ettersom vi har en eldre befolkning, advarte Bruce Aylward, assisterende generalsekretær i WHO, i starten av mars.

Jo færre eldre mennesker som blir smittet, desto lavere blir dødstallet.

4. Svært mange sykesenger til akutt-tilfeller

Per innbygger er Tyskland svært godt skodd når det gjelder antall sykesenger som er ment til å ta imot akutte tilfeller, som man kan se av statistikken under:

Dette betyr at de er i bedre stand til å takle en tilstrømning av mange pasienter sammenlignet med andre land, og har forutsetninger for å gi bedre medisinsk støtte til de som trenger det.

Hva med Norge?

Tyskland har som nevnt en dødsrate på 0,60 så langt. Men visste du at Norge foreløpig har et enda lavere tall?

Ifølge Johns Hopkins har 3.316 personer fått påvist smitte i Norge, mens torsdag kveld er så langt 14 bekreftet døde. Det gir en foreløpig dødsrate på 0,42.

Her er det likevel flere faktorer som gjør at man kan frykte en høyere dødsrate her til lands på sikt. Den aller mest relevante er at det som regel tar en del tid fra en person får smitte og deretter symptomer på viruset før tilstanden blir så ille at vedkommende må legges inn på sykehus.

Tyskland fikk sitt første tilfelle 27. januar, mens Norge fikk sitt første nesten én måned senere, 26. februar.

Samtidig er det verdt å nevne at FHI har anslått koronaviruset til å ha en dødelighet på «godt under 1 prosent» i en rapport.

Noe godt, valid svar får vi nok ikke før om 1-2 år, ifølge førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein.

– Vi ser at CFR (Case Fatality Rate, journ.anm.) ved covid-19 varierer mellom land, sannsynligvis på grunn av forskjeller i standard på helsehjelp og demografi. CFR for covid-19 blir høyere jo eldre du er, skriver Klein til Faktisk.no.

Ifølge Klein er det også en utfordring at vi ikke vet hvor mange som er smittet av koronavirus uten å være syke.

– Man kan gjette seg fram og anslå mørketall, med det er som sagt å gjette seg fram. Først om ett–to år vil vi ha statistisk valide data for virkelig å kunne kalkulere CFR i Norge, skriver han.