Han ble dømt til ti måneders fengsel. Nå blir det full omkamp

TILTALT: Statsadvokatene i Troms og Finnmark har tiltalt Bernt-Aksel Jensen for grovt økonomisk utroskap. Rettssaken er berammet til 9. februar neste år i Øst-Finnmark tingrett.foto: kenneth strømsvåg

TILTALT: Statsadvokatene i Troms og Finnmark har tiltalt Bernt-Aksel Jensen for grovt økonomisk utroskap. Rettssaken er berammet til 9. februar neste år i Øst-Finnmark tingrett.foto: kenneth strømsvåg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bernt-Aksel Jensen forbereder seg på runde nummer fire i retten i arvestriden etter sin avdøde kone.

DEL

Vadsø-politikeren tapte to sivile rettsrunder etter å ha blitt saksøkt av sønnene til hans avdøde kone, tidligere Vadsø-ordfører Anne Strifeldt.

LES DOMMEN: Dom fra Øst-Finnmark tingrett mot Bernt-Aksel Jensen

Han ble også tiltalt av politiet, og straffesaken endte med dom på ti måneders fengsel i Øst-Finnmark tingrett i februar.

Etter noen måneders saksbehandling har Hålogaland lagmannsrett denne uka kommet fram til at anken skal fremmes, bekrefter forsvarer Per Magne Kristiansen til iFinnmark.

LES OGSÅ: Jensen anker fengselsstraff: - Han forsto ikke at det var straffbart

- Det dreier seg om anke også på skyldspørsmålet. Saken skal altså opp på nytt i sin helhet, slår han fast.

Bernt-Aksel Jensens arvestrid

 • Bernt-Aksel Jensen er daglig leder i Øst-Finnmark regionråd.
 • Han var ordfører i Nordkapp for Arbeiderpartiet i 1999–2003. Deretter var han lokalpolitiker i Vadsø fram til han meldte seg ut av Ap og stiftet Vadsølista foran høstens kommunevalg.
 • Anne Strifeldt var Ap-ordfører i Vadsø i 1995–2003.
 • I 2008 fikk hun diagnosen Alzheimers.
 • De to giftet seg i 2010. Året etter flyttet hun på omsorgssenter.
 • Jensen ble oppnevnt som verge for kona, og disponerte hennes kontoer fram til hun døde i 2013.
 • Hennes sønner, Øyvind og Tor Åge Ballo, gikk til sivil sak om arven, og fikk medhold i Øst-Finnmark tingrett i fjor. Striden sto om både penger og eiendommer.
 • Sønnene vant fram også i Hålogaland lagmannsrett.
 • Til sammen ble sønnene tilkjent et millionbeløp, samt det meste av eiendommene partene strides om. Jensen måtte også betale saksomkostninger.
 • Høyesterett avviste å behandle Jensens anke i den sivile saken.
 • Jensen har hatt et sterkt engasjement for demenssaken etter at kona fikk diagnosen, blant annet med et styreverv i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 • Straffesaken mot Jensen går bare på pengetransaksjoner han gjorde som verge; kjøp av en bil i 2012, samt kjøp av en livsforsikring med seg selv som begunstiget ved konas død.
 • Han ble februar 2016 dømt på sistnevnte punkt, som innbefattet 1,1 millioner kroner av konas midler. Straffen ble på ti måneders fengsel.
 • Jensen fikk full ankebehandling av straffesaken. Det førte til at han også ble dømt for bilkjøpet. Straffen økte til ett års fengsel i Hålogaland lagmannsrett 18. november 2016.
 • I mars 2017 avslo Høyesteretts ankeutvalg å fremme den videre anken.

Grov økonomisk utroskap

I straffesaken var han tiltalt for deler av transaksjonene han i den sivile saken ble dømt til å betale tilbake. Jensen var hjelpeverge for kona da hun ble dement.

LES OGSÅ: Bernt-Aksel Jensen får kritikk etter dommen: – Han burde ta ansvar og unnskylde seg

- Domfelte har i denne saken, i stedet for å ivareta Anne sine økonomiske interesser, disponert over midlene hennes på en måte som utelukkende har vært til fordel for han selv, het det i dommen.

TURER: Anne Strifeldt og Bernt-Aksel Jensen var på mange turer i tida etter hun fikk sykdomsdiagnosen. Her fra en reportasje i Finnmarken i 2009. Foto: Henriette Baumann

TURER: Anne Strifeldt og Bernt-Aksel Jensen var på mange turer i tida etter hun fikk sykdomsdiagnosen. Her fra en reportasje i Finnmarken i 2009. Foto: Henriette Baumann

I januar 2013 ble 1,1 millioner kroner av hennes midler brukt til kjøp av livsforsikring med Jensen som eneste begunstigede.

- Fulgte bare bankråd

Vadsø-politikeren hevdet at han bare handlet etter spareråd fra en bankrådgiver hos Nordea.

- Vi fulgte bare bankens råd, som vi alltid har gjort, framholdt Jensen i retten.

Forsvareren mente at pengeplasseringen verken var i strid med fullmakten man har som hjelpeverge, eller at Jensen forsto at han gjorde noe ulovlig.

LES OGSÅ: - Dette er ikke meg, jeg har aldri hatt onde hensikter

Jensen anførte i retten at han og kona ble enige om at denne summen, som hun fikk utbetalt da hun fikk diagnosen, skulle være tilgjengelig til å betale for behandling dersom det kom framskritt i demensforskningen.

LES OGSÅ: – Har vært vanskelig å være meg

I en ankesak risikerer Jensen også lenger straff dersom han ikke blir frifunnet. Påtalemyndigheten la i tingretten ned påstand om 1,5 års fengsel.

Artikkeltags