Gå til sidens hovedinnhold

Totalt motsatt

Artikkelen er over 13 år gammel

De har begge skrevet en bok med samme navn, men der stopper likheten. WEB-TV:

Samfunnsforskere og forfatteren Ottar Brox skrev boka «Hva skjer i Nord-Norge» i 1966. I fjor ga journalist, historikeren og forfatteren Morten Strøksnes, bosatt i Oslo og London, men oppvokst både i Vesterålen i Kirkenes, ut sin bok med samme tittel. Selv om tittelen er lik, er de to uenige om det meste.

Motsatt syn

Mens Ottar Brox fortsatt har tro på at det kan skapes bære nyttige samfunn på mindre steder i landsdelen, dersom forholdene legges til rette for det, har Morten Strøksnes stikk motsatt tro.

Ikke bare har han «slaktet» Festspillene i Nord-Norge, men han mener også at man nå må akseptere realitetene i det som skjer i landsdelen med småbyer som mangler urbanitet og er konservative, slik at ingen vil flytte til dem.

Han etterlyste sterke og store byer. Harstad har for eksempel ikke et slikt miljø. Det er det bare Tromsø som har i hele Nord-Norge, hevdet han da de to var i debatt i «Transborder Café» på Høgskolen i Harstad i går.

Alta – parodi på by

– Vi må ha slike sterke store byer for å få ungdom til landsdelen, fulgte han opp med. I Finnmark er det ingen ettertraktede steder. Kirkenes er den eneste som utpeker seg. Den kan bli en Barentsby. Alta er en parodi på en by, du aner ikke at det er en by har passert når du kjører fordi den. Hammerfest ligger på en blindtarm og venter på å bli tatt av ras. Tromsø ser på nå på Kirkenes som et sted de kan rane, hevdet den frittalende forfatteren. Nord-Norge er i sterk forandring både økonomisk og identitetsmessig, men det er ingen som vil gripe tak i det.

Han har også skrevet om Festspillene i Harstad at de er ingen folkefest, og gjentok at de er blitt et årlig treff for den offentlige kulturen. Det er bare omreisende kulturbyråkrater som er her. Man bør finne andre måter å bruke penger på.

Liv laga i bygdesamfunn

Otter Brox på sin side mente det var liv laga i mange bygdesamfunn dersom man la forholdene til rette for det.

– Dersom man ikke hadde overlatt fiskeriene til kapitalkrevende industri, ville det vært lys i mange flere hus langs kysten i nord, sa han.

Ottar Brox er fortsatt motstander av EU, og mener de ikke har tatt hensyn til de sårbare fiskeressursene.

Moten Strøksnes mener derimot at EU kan bli en velsignelse for landsdelen dersom man gjorde den om til en stor region.

– EU jobber for å overføre makt til regionene, hevdet han.