(Nidaros)

Det har nærmest utviklet seg til en landskamp mellom Norge og Sverige i koronahåndtering. Norge gikk for knallharde tiltak for å stanse pandemien.

Sverige ønsket derimot å holde samfunnet mer åpent. Strategien var å la viruset gå gjennom den delen av befolkningen med lav risiko for å skape naturlig immunitet, samtidig som de skulle beskytte de eldste.

Problemet for Sverige var at de ikke klarte gjennomføre halve strategien, nemlig å beskytte nettopp de eldste. Dette har Tegnell tatt sterk selvkritikk på. Samtidig klarte de heller ikke å opparbeide flokkimmunitet så raskt som de hadde håpet. Dermed kom det en ny bølge.

Markant økning i Sverige – liten nedgang i Norge

Nå har forskere sammenlignet tallene fra Dødsårsaksregistrene til begge landene, og konklusjonen er klar:

– Tallet på døde i Norge i pandemiåret 2020 var som forventet, men i Sverige var det 6,8 prosent flere dødsfall enn en ellers kunne regne med, sier overlege Guttorm Raknes i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet.

Sverige hadde en betydelig overdødelighet i 2020, mens i Norge døde det litt færre enn forventet. Foto: (FHI)

Overdødeligheten i Sverige antas å være 6888 personer i 2020 sammenlignet med hva man hadde forventet. At landet registrerte 9441 covid-relaterte dødsfall framstår som den åpenbare årsaken.

I Norge var det 0,4 prosent færre som døde enn forventet. Dette henger trolig sammen med at influensasesongen 2019/2020 ble forkortet betydelig, mens det aldri kom noen skikkelig influensasesong 2020/2021.

– For lungesykdommer var det færre dødsfall enn forventet i begge land i 2020. Færre luftveisinfeksjoner på grunn av effektive smitteverntiltak er en sannsynlig forklaring. I Sverige er det dessuten grunn til å mistenke at nedgangen delvis skyldes at en del av dem som ellers ville dø av lungesykdommer ble registrert med covid-19 som underliggende dødsårsak, skriver FHI i en melding.

Utover dette mener FHI at pandemi eller tiltak i liten grad har påvirket andre dødsårsaker.

Sverige ikke så ille som de har blitt framstilt

Det er verdt å nevne at selv om Sverige tidlig ble framstilt som annerledeslandet, har ikke antallet dødsfall i landet vært så høyt sammenlignet med andre land.

Tall fra Johns Hopkins viser at antall dødsfall relativt til befolkningen for covid-19 i Sverige er et godt stykke under gjennomsnittet i EU, og langt under land som USA og Storbritannia.

Dødsfall per million innbyggere.

Mange flere kreftdødsfall i Norge

Når de har sammenlignet dødsårsakene i Norge og Sverige, har de funnet ut at den totale dødelighetsraten er nærmest lik, men at det er noen tydelige forskjeller:

– Når det gjelder utviklingen mellom 2010 og 2019, ble kreft og lungesykdommer oftere innrapporterte som underliggende dødsårsak i Norge sammenlignet med Sverige, mens hjerte- og karsykdommer sjeldnere, sier Raknes.

I Norge er omtrent 27 prosent av alle dødsfall relatert til kreft, mens i Sverige er tallet 23 prosent.

Samtidig viser tallene at 29 prosent i Sverige dør av hjerte- og karsykdommer, mens det samme tallet er 23 prosent i Norge.

Antallet som dør av kreft har gått ned i både Norge og Sverige, men tallene har over tid ligget en god del høyere i Norge.

FHI er ikke helt sikker på om forskjellen er reell, eller om det rapporteres forskjellig:

– Det kan være et tegn på at det er systematiske forskjeller i hva som blir innrapportert, mer enn faktiske forskjeller i hva de døde av, sier han.