Nesten halvparten av alle nordmenn synes det er slitsomt å kjøre bil i utlandet. Likevel er det mange som leier bil.

– Stress ned og hold fartsgrensene. Husk at utenlandske sjåfører ikke nødvendigvis tenker som deg selv i trafikken, sier Trygg Trafikk.

En fersk undersøkelse utført av TNS Kantar for Europeiske Reiseforsikring og Trygg Trafikk viser at 48 prosent synes det er slitsomt å kjøre bil i utlandet fordi trafikken er annerledes. Over halvparten velger likevel å leie bil.

– Kjører du i utlandet, må du bruke alt du har lært om trafikk. Du kan absolutt ikke kjøre på autopilot, men være enda mer oppmerksom enn hjemme. Dette gjelder i enda større grad når du kjører en ukjent bil, sier Ann-Kathrin Årøen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Feriesjåføren – en mønstersjåfør?

Thailand, Italia og Hellas er blant landene som er kjent for heftig trafikk. 31 prosent av de spurte mener at folk kjører fortere i utlandet enn hjemme, og like mange opplever kjørekulturen som verre enn hjemme. Mange frykter også en ulykke.

Men nordmenn på ferie opplever seg selv nærmest som mønstersjåfører: 9 av 10 sier nemlig at de i liten grad lar seg friste til å tråkke litt ekstra på gassen i utlandet. 61 prosent avviser tanken totalt.

– Det er fint folk sier de holder fartsgrensene, men vi vet at mange i virkeligheten kjører mye fortere på motorveiene i utlandet enn de ville gjort hjemme. Fart er årsaken til mange av de alvorligste ulykkene. Senk derfor farten og ta det med ro. Det kan utgjøre en livsviktig forskjell, uttaler Årøen.

Tenk sikkerhet

Forsikringsselskapene får innmeldt ulykker fra utlandet hver eneste dag. Fra hudavskrapninger og mindre alvorlige bruddskader til alvorlige blødningskader, skader på indre organer og hodeskader. I verste fall dødsfall.

– De mest alvorlige trafikkulykkene er heldigvis i mindretall, men de blir innmeldt fra hele verden, fastslår Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Hun råder nordmenn på ferie i utlandet til å opptre defensivt i trafikken.

– Det er et utrolig komplisert trafikkbilde i utlandet, og ikke den samme respekten for trafikkreglene som vi er vant til i Norge. Grønn mann i utlandet betyr ikke at man kan krysse veien uten å forsikre seg om at bilene faktisk stopper, sier påpeker Vennesland. (ANB)

TRAFIKKRÅD I UTLANDET

1. Kjør rusfritt

Promillegrensen varierer, og i noen land kan du ta et glass vin og være på riktig side av loven. Men det er lett å drikke mer enn planlagt, og risikoen øker dramatisk allerede mellom 0,5 og 0,8 i promille.

2. Bruk bilbelte

Bruk alltid bilbelte, både som bilfører og passasjerer. Ulykkesrisikoen er høyere enn hjemme i de fleste land utenfor Skandinavia, og bilbelte mer enn halverer risikoen for alvorlige skader.

 3. Sørg for at barna er sikret i bil

Reglene for sikring av barn i bil er i store trekk de samme i Europa og USA som her. Ta med barnesete eller forhåndsbestill leiebil med slikt utstyr. Må dere kjøre bil uten barnestol, så sørg for å sikre barna best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget.

 4. Pass på barna i trafikken

Barn som er vant til å være fotgjengere i Norge må passes på i utlandet. Trafikken kan være tettere, og hensynet til fotgjengere mindre. Hold barnet i hånda når veien skal krysses.

5. Bruk alltid hjelm!

Skrubbsår og brudd er vanlige skader ved mindre alvorlige sykkel- eller mopedulykker på ferie. Langt verre er hodeskader, som gir varige skader og ødelegger mer enn ferien.

 6. Bruk fornuftige klær på moped og sykkel

Badetøy er ikke egnet som kjøreklær på tohjulinger. Ubeskyttet hud får skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt, og selv tynne, luftige klær beskytter noe.

 7. Observer trafikkulturen før du kaster deg ut i den

Sett deg inn i de formelle trafikkreglene der du er, og ikke ta for gitt at de følger nøyaktig det samme mønsteret som de norske. Mange land har også uformelle trafikkregler eller praksis du bør kjenne til.

 8. Vær uthvilt

Ikke kjør for lange etapper av gangen, og legg om nødvendig om planene hvis støyen på nattas hotell ødela nattesøvnen. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille.

 9. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy

Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy, og den obligatoriske forsikringen er ofte begrenset til ansvarsforsikring. Da trenger du en forsikring for ulykke for fører og passasjerer i tillegg.

 10. Lær deg nødnummeret i det landet du besøker

Flere og flere land går over til et felles nødnummer – 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer til redning (brann og ambulanse) og til politi.