(Fremover)

Avisa Nordland: Fergekøene i Nordland har vært mye omtalt i det siste. På fergeleiet i Bodø er det som regel fullt trøkk, det samme gjelder på Helgelandskysten. På sambandet Bognes-Lødingen toppet det seg søndag i forrige uke da køen strakte seg en kilometer oppover E6 og også skapte utfordringer for trafikanter som skulle til sambandet Bognes-Skarberget.

Telefonen til Torghatten Nords sentralbord har dermed gått varm den siste uken av ferierende turister som lurer på hvordan fergekøen er dit de har tenkt seg.

– Etter helgen har det vært mange som har ringt til oss og spurt hvor lang køene er. Mange frykter det verste, men det er ikke det som er tilfellet. Nå flyter trafikken relativt bra og det har den gjort den siste uka, mener driftssjef i Torghatten Nord Petter Sundbakk.

– Mange lurer også på dette med passasjerkapasitet. De eneste sambandene vi har redusert passasjerkapasitet på er sambandene fra Bodø til Moskenes, Værøy og Røst. Dette fordi overfartstiden er lengre her enn på øvrige samband, fastslår han.

Les også:

Ekstraordinær situasjon

Situasjonen som oppsto på Bognes søndag var en ekstraordinær situasjon, mener Sundbakk. I ettertid er det gjort tiltak fra Statens vegvesen og Torghatten Nord for å forhindre farlige trafikale situasjoner. I tillegg ble det fredag denne uken testet ut en alternativ løsning på fergeleiet for å få plass til flere biler.

– Det er en alternativ løsning som vi tester fredag for å være forberedt dersom det skulle oppstå en lignende situasjon som sist søndag. Trafikken ut av fergen blir anvist til venstre fra fergebrua slik at man får plass til 50 kjøretøy ekstra på selve fergeleiet, forklarer han.

Situasjonen de siste dagene har derimot vært omvendt kontra søndagens klimaks. Nå er det nemlig flere som vil fra Lødingen til Bognes enn omvendt.

– Det er ikke det samme trykket på Bognes nå som tidligere. Situasjonen har snudd litt den siste uka, men det går likevel i perioder.

Les også:

Trafikken flyter

Driftssjefen opplyser at trafikken flyter relativt bra, men at det fortsatt er pågang på fergene i distriktet. Spesielt merkes dette på Helgeland og på sambandet Bodø-Moskenes. Over Vestfjorden går fergene med fulle laster. På det sistnevnte har de fra tid til annen vært nødt til å avvise passasjerer uten kjøretøy.

– Dessverre har vi vært nødt til det. Vi må prioritere kjøretøy først, men har vi ledig kapasitet er selvsagt alle velkomne. Slik det er nå får vi avviklet trafikken, men det er en del trafikk i Nord-Norge, påpeker Sundbakk.

Etter 15. juli ble det også åpnet for flere land og blant annet forventes det flere tyske turister på veiene. Driftssjefen sier selv at de ikke har merket økt pågang som følge av dette enda, men forventer at det kommer.

Samtidig er han klar på at det er de samme rådene som tidligere som gjelder for dem som skal ut på reise.

– På sambandene der man kan forhåndsbestille bør man også gjøre det. Ellers oppfordrer vi til å beregne god tid og ha litt tålmodighet, avslutter han.

Les også: