Det har skjedd en feil i produksjonen av torsdagens papirutgave av Nordlys.

Feilen går ut på at de siste fire sidene av avisen mangler. Dette omfatter værsiden, TV-programmet og én side med personalia.

Den manglende siden med personalia-annonser vil bli trykket i fredagens utgave av avisen.

Nordlys beklager feilen.