Fylkeslege i Troms, Svein Steinert, forteller til NRK at i Troms ser de på fastlegesituasjonen som veldig alvorlig.

– Også de kommunene som tradisjonelt har hatt god legedekning, melder nå bekymring, sier Steinert.

Han tror at man ikke har klart å lage gode nok rekrutteringsstillinger i fastlegeordningen.

– Dagens fastlegeordning er ikke satt sammen slik at den er attraktiv for unge leger fordi den ikke er tilpasset den fasen i livet som de unge legene er i, sier Steinert til NRK.